Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I OPW w LO i klasy mundurowej w Technikum