Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Projekty unijne

Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0019/17

„Kompetencje kluczem do kariery”

Projekt realizowany jest przez powiat brodnicki
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Kompetencje kluczem do kariery” adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez powiat brodnicki – I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Realizacja projektu potrwa od 3 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

– dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów (TIK, matematyczno – przyrodnicze, języki obce, przedsiębiorczość; język polski);

– doradztwo zawodowe;

– wsparcie psychologiczno – pedagogiczne;

– szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego;

Regulamin rekrutacyjny 2018

Realizowane zajęcia