Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Praktyki zagraniczne

 

Projekt zagranicznych praktyk zawodowych

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła realizuje Projekt „Kształci nas Europa”. W ramach Projektu uczniowie Technikum odbywają praktyki zawodowe w Turyngii (Niemcy) . Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista o specjalności ekonomika hotelarstwa i marketing usług hotelarskich.Na realizację Projektu szkoła pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Głównym celem Projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, rozwijanie ich kompetencji społecznych i językowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej i społecznej przyszłych absolwentów.

Kwota dofinansowania z UE: 50 032,00 EUR
Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2019

Zapraszamy również do zapoznania się regulaminem rekrutacji do Projektu:

ROK 2019

data: 27.05.2019 r. 

23 maja nad ranem powróciła druga grupa z praktyk zawodowych w Turyngii.
Więcej szczegółów z pobytu na praktykach w sprawozdaniu opiekuna grupy – Pani Haliny Gawendy.

data: 26.04.2019 r.

23 kwietnia, późnym wieczorem, druga grupa uczniów wyruszyła w drogę na praktyki do Turyngii w ramach projektu „Kształci nas Europa”. Wyjeżdżającym uczniom towarzyszył – jako opiekun grupy – Pan Tomasz Konkol. Nad ranem, około godz. 8. praktykanci dotarli do Drezna. Tutaj na uczniów czekał miejscowy przewodnik Pan Witold Horoch – Polak mieszający od kilkunastu lat na stałe w Niemczech. Pan Witold szybko zyskał sympatię grupy. Interesująco mówił o historii Drezna, opowiadał anegdoty i oprowadzał po ciekawych miejscach. Po wycieczce, przed wyruszeniem w dalszą drogę, uczniowie zdążyli jeszcze zrobić sobie zakupy w miejscowej galerii handlowej. Około godz. 17. grupa dotarła na miejsce, tj. do miejscowości Siegmundsburg, w Lesie Turyńskim. Po krótkim odpoczynku prakykanci zjedli obiadokolację, a wieczorem wzięli udział w zajęciach przygotowujących do praktyk prowadzonych przez panią Ramonę Herzog. W następnym dniu uczniowie rozjechali się do miejsc praktyk. Wszystkim uczestnikom wyjazdu życzymy powodzenia i czekamy na dalsze relacje z pobytu na praktykach.

data: 12.04.2019 r.

Przygotowanie mentalne

11. kwietnia kolejny raz gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli niemieckiej organizacji koordynującej praktyki Siegmundsburger Haus Werraquelle: dr Manfreda Mullera i Katarzynę Suchocką. Goście poprowadzili spotkanie z uczniami wyjeżdżającymi na praktyki i ich rodzicami. Celem spotkania było przygotowanie mentalne uczniów do pobytu w Niemczech. Uczestnicy spotkania zapoznali się też z miejscami odbywania praktyk.

data: 4.02.2019 r.

Zakończenie kolejnej rekrutacji

W styczniu br. zakończyła się rekrutacja do udziału w projekcie „Kształci nas Europa” dla drugiej grupy uczniów. Do wyjazdu na praktyki zakwalifikowali się uczniowie klasy I i III Technikum. W tym roku – tak jak w ubiegłym – wyjedzie do Turyngii 10 uczniów. Przed wyjazdem wezmą oni udział w zajęciach przygotowujących do zagranicznych praktyk. Zajęcia warsztatowe z języka niemieckiego poprowadzi Pani Karolina Pasternacka. Przygotowaniem kulturowym zajmie się Pan Dariusz Maśliński, a pedagogicznym – Pani Dyrektor Barbara Bober. Każdy uczestnik przed wyjazdem będzie zaliczał obowiązkowo test z języka niemieckiego. W kwietniu, z udziałem przedstawicieli niemieckiej organizacji koordynującej praktyki, odbędzie się przygotowanie mentalne uczniów. Wyjazd na praktyki zaplanowano w dniu 3 maja.

ROK 2018

data: 20.03.2018

Przygotowanie mentalne

20. marca 2018 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie uczniów i ich rodziców z przedstawicielami partnerskiej organizacji w realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych „Kształci nas Europa”. Nasi goście mówili m.in. o różnicach w prawie pracy w Niemczech i w Polsce, miejscowych nawykach żywieniowych, godzinach pracy, stroju roboczym, zasadach zachowania się. 

data: 12.02.2018

Przygotowania do wyjazdu na praktyki

Już od połowy lutego uczniowie przygotowują się do wyjazdu na praktyki w Turyngii w ramach programu ERASMUS+, utrwalając i rozszerzając pod kierunkiem nauczyciela – germanisty, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w różnych sytuacjach codziennych. W tym celu po lekcjach i w dni wolne od zajęć uczestniczą w warsztatach językowych, na których przy pomocy gier i licznych ćwiczeń przełamują bariery językowe, wzmacniają motywację do nauki języka niemieckiego, dużo uwagi poświęcają również opanowaniu słownictwa fachowego z zakresu gastronomii i hotelarstwa.

Młodzież naszej szkoły już po raz trzeci wyjedzie do Turyngii. W poprzednich latach uczniowie oprócz doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych rozwinęli swoje kompetencje językowe, poznali kulturę i historię regionu. Praktyka dała im okazję do nabycia takich umiejętności społecznych jak samodzielność, pewność siebie i radzenie sobie w nowym środowisku.