ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Bober Barbara – dyrektor, podstawy przedsiębiorczości
 2. Konkol Tomasz – wicedyrektor, przedmioty zawodowe
 3. Bandrowska Beata – przedmioty zawodowe
 4. Barczak-Siejek Agnieszka – nauczyciel wspomagający
 5. Boduch Bożena – matematyka
 6. Blinkiewicz Łukasz – wychowanie fizyczne
 7. Budzyński Paweł – religia, podstawy przedsiębiorczości
 8. Bryła Klaudia – język polski
 9. Brzezińska Kinga – pedagog specjalny
 10. Czachor Zbigniew – wychowanie fizyczne
 11. Dejnarowicz Joanna – chemia
 12. Dobrosielska Katarzyna – zajęcia rewalidacyjne
 13. Dreier Katarzyna – przedmioty zawodowe
 14. Grabowski Wiesław – biologia, informatyka
 15. Inglot Jolanta – matematyka
 16. Jaczewska Beata – przedmioty zawodowe
 17. Jankowska Grażyna – język polski
 18. Jakimiuk Teresa– matematyka
 19. Karasiewicz Magdalena – fizyka
 20. Kopaczewska Barbara – religia
 21. Kopańska Barbara – biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 22. Laskowska Joanna – przedmioty zawodowe
 23. Lis-Kornacka Agnieszka – historia
 24. Loburska-Kołodziejczyk Iryna – język angielski
 25. Łaszewska Paulina – geografia
 26. Markowska Małgorzata- muzyka
 27. Maśliński Dariusz – historia
 28. Milewska Ewelina  – język angielski
 29. Modrzejewska Małgorzata – biblioteka
 30. Motofa Marcin – geografia, informatyka
 31. Ornowska Milena – język angielski
 32. Pasternacka Karolina – język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie
 33. Rzepka Ewa – WOS, historia, HIT
 34. Savchuk Alla – język angielski
 35. Słowik Hanna – przedmioty zawodowe
 36. Szymańska Iwona – przedmioty zawodowe
 37. Szyszkowska Marta – psycholog
 38. Wróblewska Małgorzata – język polski
 39. Żbikowska Agnieszka – matematyka
 40. Żochowski Sławomir – edukacja dla bezpieczeństwa