Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Bober Barbara – dyrektor, biznes i zarządzanie
 2. Konkol Tomasz – wicedyrektor, przedmioty zawodowe
 3. Bandrowska Beata – przedmioty zawodowe
 4. Barczak-Siejek Agnieszka – nauczyciel współorganizujący
 5. Boduch Bożena – matematyka
 6. Budzyński Paweł – religia, podstawy przedsiębiorczości
 7. Bryła Klaudia – język polski
 8. Czachor Zbigniew – wychowanie fizyczne
 9. Dąbrowski Mateusz – wychowanie fizyczne
 10. Dam Paulina – plastyka
 11. Dejnarowicz Joanna – chemia
 12. Dobrosielska Katarzyna – zajęcia rewalidacyjne
 13. Dreier Katarzyna – przedmioty zawodowe
 14. Grabowski Wiesław – biologia, informatyka
 15. Jaczewska Beata – przedmioty zawodowe
 16. Jankowska Grażyna – język polski, wiedza o społeczeństwie
 17. Jakimiuk Teresa– matematyka
 18. Jasińska Izabela – pedagog szkolny
 19. Kopaczewska Barbara – religia
 20. Kopańska Barbara – biologia
 21. Laskowska Joanna – przedmioty zawodowe
 22. Lis-Kornacka Agnieszka – historia
 23. Loburska-Kołodziejczyk Iryna – język angielski
 24. Łaszewska Paulina – geografia
 25. Maśliński Dariusz – historia, historia i teraźniejszość
 26. Modrzejewska Małgorzata – biblioteka
 27. Motofa Marcin – geografia, informatyka
 28. Olszewska Joanna – przedmioty zawodowe
 29. Opałka Izabela – fizyka, matematyka
 30. Ornowska Milena – język angielski
 31. Pasternacka Karolina – język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie
 32. Seidler Magdalena – język polski
 33. Słowik Hanna – przedmioty zawodowe
 34. Szymańska Iwona – przedmioty zawodowe
 35. Szyszkowska Marta – psycholog
 36. Żochowski Sławomir – edukacja dla bezpieczeństwa