Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Dokumenty

statut_ujednolicony(pdf)

statut_ujednolicony(word)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (plik pdf)

Wniosek o przyjęcie do szkoły dla dorosłych (plik pdf)

Wniosek o odstąpienie od realizacji niektórych treści objętych indywidualnym nauczaniem (druk)

WNIOSEK WYCHOWAWCY O UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ (druk)

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim jest opublikowane na stronie BIP
Powiatowego Centrum Obsługi w zakładce „Sprawozdania finansowe jednostek”.

Adres http://www.pco-brodnica.biuletyn.net