Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Kategoria: <span>Typy szkół</span>

Liceum ogólnokształcące (klasa: społeczno-prawna)

* w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 Klasa o profilu społeczno-prawnym jest adresowana do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, mającej zamiłowanie do nauki języka polskiego, języków obcych, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Zwiększona ilość godzin z tych przedmiotów umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego a jednocześnie otwiera uczniom drogę i …

NIEBO NAD ASTROBAZAMI

O PROJEKCIE CEL PROJEKTU Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. W rozwiązaniu tym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach. Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do …

Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy

W roku szkolnym 2015/2016 Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim brało udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.