Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Deklaracje przystąpienia do egzaminu

Wzór deklaracji technik logistyk [PDF]

Deklaracja technik logistyk [DOCX]

Wzór deklaracji technik ekonomista [PDF]

Deklaracja technik ekonomista [DOCX]

Wzór deklaracji technik żywienia [PDF]

Deklaracja technik żywienia [DOCX}

Ważne informacje:

Jawne zadania egzaminacyjne:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/jawne-zadania-egzaminacyjne-czesc-praktyczna/