Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

SPINKA

Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKA”

Co to jest SPInKA?

SPInKA to miejsce, w którym można skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego i zbadać swój potencjał zawodowy, przygotować plan rozwoju własnej kariery zawodowej i dalszej edukacji (np. studia), zastanowić się nad sowimi mocnymi stronami i barierami, które mogą utrudniać realizację planów, otrzymać informacje związane m. in. z ofertą edukacyjną, wymaganiami pracodawców, trendami na rynku pracy.

Oferta SPInKI

– indywidualne konsultacje i rozmowy doradcze dla uczniów,

– diagnozowanie potencjału zawodowego uczniów,

– prowadzenie ogólnodostępnych dyżurów informacyjnych dla uczniów, rodziców i kandydatów do szkoły,

– konsultacje dla rodziców,

– tworzenie warunków do samodzielnej pracy uczniów w SPiNKach,

– przygotowanie i gromadzenie materiałów i narzędzi doradczych,

– udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery prowadzony jest w ramach projektu „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKA”

Co to jest SPInKA?

SPInKA to miejsce, w którym można skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego i zbadać swój potencjał zawodowy, przygotować plan rozwoju własnej kariery zawodowej i dalszej edukacji (np. studia), zastanowić się nad sowimi mocnymi stronami i barierami, które mogą utrudniać realizację planów, otrzymać informacje związane m. in. z ofertą edukacyjną, wymaganiami pracodawców, trendami na rynku pracy.

Oferta SPInKI

– indywidualne konsultacje i rozmowy doradcze dla uczniów,

– diagnozowanie potencjału zawodowego uczniów,

– prowadzenie ogólnodostępnych dyżurów informacyjnych dla uczniów, rodziców i kandydatów do szkoły,

– konsultacje dla rodziców,

– tworzenie warunków do samodzielnej pracy uczniów w SPiNKach,

– przygotowanie i gromadzenie materiałów i narzędzi doradczych,

– udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery prowadzony jest w ramach projektu „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawody nadwyżkowe i deficytowe (PowerPoint)

Co to jest SPInKA

INFORMACJA dot. Targów pracy

Skorzystaj z oferty