Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

PRACODAWCY

Podstawy programowe kształcenia w zawodach:

https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach-2019/

Programy nauczania zawodu:

https://www.ore.edu.pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/

PRACODAWCY [PDF]

Ważne dokumenty:

Wzór umowy w celu przygotowania zawodowego (PDF)

Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczna naukę zawodou (zał. 4) [PDF]

Załącznik do umowy – zawody nierzemieślnicze [PDF]

Klauzula RODO (cał. 3) [PDF]

OCENA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH [PDF]