Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

PRACODAWCY

OPŁATA ZA EGZAMIN ZAWODOWY 2023:

Opłata za egzamin wynosi 250,25 zł (za jednego ucznia).

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Gdańsku:

Narodowy Bank Polski o/o Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49

W tytule przelewu należy podać:

  • oznaczenie kwalifikacji,
  • nazwisko i imię ucznia,
  • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL

Oznaczenia kwalifikacji:

Sprzedawca: HAN.01

Kucharz: HGT.02

Rolnik: ROL.04

Elektryk: ELE.01

Murarz-tynkarz: BUD.12

Stolarz: DRM.04

Tapicer: DRM.05

Fryzjer: FRK.01

Mechanik pojazdów samochodowych: MOT.05

Opłatę za egzamin zawodowy wnosi pracodawca.

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu – należy przesłać pocztą lub mailem (skan) na adres:

adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49

tel.: 58 320 55 90, fax: 58 320 55 91

e-mail: komisja@oke.gda.pl

PRZYDATNE LINKI:

Podstawy programowe kształcenia w zawodach:

https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach-2019/

Programy nauczania zawodu:

https://www.ore.edu.pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/

Wykaz pracodawców: https://liceum-jablonowo.pl/wp-content/uploads/2022/05/PRAWCODAWCY.pdf

PRACODAWCY [PDF]

EGZAMIN W RZEMIOŚLE 2022

Ważne dokumenty:

Wzór umowy w celu przygotowania zawodowego (PDF)

Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczna naukę zawodou (zał. 4) [PDF]

Załącznik do umowy – zawody nierzemieślnicze [PDF]

Klauzula RODO (cał. 3) [PDF]

OCENA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH [PDF]