ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

PRACODAWCY

PRZYDATNE LINKI:

Podstawy programowe kształcenia w zawodach:

https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach-2019/

Programy nauczania zawodu:

https://www.ore.edu.pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/

Wykaz pracodawców: https://liceum-jablonowo.pl/wp-content/uploads/2022/05/PRAWCODAWCY.pdf

PRACODAWCY [PDF]

EGZAMIN W RZEMIOŚLE 2022

Ważne dokumenty:

Wzór umowy w celu przygotowania zawodowego (PDF)

Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczna naukę zawodou (zał. 4) [PDF]

Załącznik do umowy – zawody nierzemieślnicze [PDF]

Klauzula RODO (cał. 3) [PDF]

OCENA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH [PDF]