Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

PRACODAWCY

OPŁATA ZA EGZAMIN ZAWODOWY 2024

Zgodnie z art. 44zzzv pkt. 13 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ,  § 56 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  oraz zgodnie z §11 ust. 2, 3 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązuje odpłatność za egzamin zawodowy dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Opłata za egzamin wynosi 325,33 zł (za jednego ucznia).

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Gdańsku:

Narodowy Bank Polski o/o Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49

W tytule przelewu należy podać:

  • symbol/oznaczenie kwalifikacji,
  • nazwisko i imię (ucznia),
  • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL

Oznaczenia kwalifikacji:

Sprzedawca: HAN.01

Kucharz: HGT.02

Rolnik: ROL.04

Elektryk: ELE.01

Murarz-tynkarz: BUD.12

Stolarz: DRM.04

Tapicer: DRM.05

Fryzjer: FRK.01

Mechanik pojazdów samochodowych: MOT.05

Opłatę za egzamin zawodowy wnosi pracodawca.

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE  nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu – należy przesłać pocztą lub mailem (skan) na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49
tel.: 58 320 55 90, fax: 58 320 55 91

e-mail: komisja@oke.gda.pl

Podstawy programowe kształcenia w zawodach:

https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach-2019/

Programy nauczania zawodu:

https://www.ore.edu.pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/

PRACODAWCY [PDF]

Ważne dokumenty:

Wzór umowy w celu przygotowania zawodowego (PDF)

Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczna naukę zawodou (zał. 4) [PDF]

Załącznik do umowy – zawody nierzemieślnicze [PDF]

Klauzula RODO (cał. 3) [PDF]

OCENA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH [PDF]