Obóz naukowy dla młodych astronomów

W dniach od 21-24 sierpnia 2017 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim wraz z opiekunem, panem Piotrem Biegajskim wzięła udział w obozie naukowym w Toruniu. Dla młodzieży była to nagroda za czynny udział w warsztatach astronomicznych dla przedszkolaków, przeprowadzonych w maju i czerwcu bieżącego roku. Podczas uroczystej …

Nabór do Szkoły Policealnej – Technik administracji

Nauka w szkole jest bezpłatna, trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa razy w miesiącu, w piątki  od godz. 16 i w soboty). Oferta jest skierowana dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności: …

Lato, lato czeka!… – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim

23. czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017. W sali sportowej zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, z przewodniczącą Rady Rodziców – panią Katarzyną Piórkowską oraz zaproszeni goście: pan Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Mariusz Klonowski …

Jabłonowscy uczniowie technikum na praktykach w Niemczech

Od 22 kwietnia 2017 roku grupa 16 uczniów z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbywała miesięczne praktyki zawodowe w Niemczech. Praktykanci zdobywali umiejętności w branży gastronomiczno-hotelarskiej w hotelach położonych w malowniczej Turyngii. Uczniowie, oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych, podnosili swoje kompetencje komunikacyjne i językowe. W czasie wolnym od pracy, w zależności …