Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
KINOTEKA BRODNICA DLA SZKÓŁ

KINOTEKA BRODNICA DLA SZKÓŁ

14 marca 2023r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w seansie edukacyjnym filmu pt. „Najlepszy” organizowanym przez Brodnicki Dom Kultury w ramach projektu Kinoteka dla szkół. Projekt KINOSZKOŁA ma na celu nie tylko umożliwienie spotkania z kinem, ale przede wszystkim wsparcie uczniów i pedagogów w ich dążeniu do podnoszenia kompetencji medialnych. Program KINOSZKOŁY adresowany jest do uczniów na wszystkich poziomach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół średnich, ponieważ nowa formuła egzaminu dojrzałości wymaga od nich umiejętności zrozumienia środków, jakimi operują teksty kultury oraz otwartości na związki intertekstualne. Te umiejętności rozwija analiza filmu, a ekranizacje lektur korespondują z podstawą programową poszczególnych etapów kształcenia.