Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Sukces Sebastiana

Sukces Sebastiana

Sukces Sebastiana w XV Konkursie Wojewódzkim im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”!

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszego ucznia Sebastiana Rejewskiego klasy 3LO, który zajął II miejsce w XV edycji konkursu wojewódzkiego „Oni tworzyli naszą historię”. Sebastian został nagrodzony za pracę zatytułowaną „Słowo Ojczyzna i Matka zawsze pisał wielką literą”.

Organizatorem corocznego konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, we współpracy z Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu, a także Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Sebastianowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów