Uroczyste otwarcie strzelnicy wirtualnej

Uroczyste otwarcie strzelnicy wirtualnej

1 marca odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie, jedynej w powiecie, wirtualnej strzelnicy. Powstanie strzelnicy to efekt udziału w konkursie „Strzelnica w powiecie 2022”, ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Pracownia będzie służyła głównie uczniom klas mundurowych do realizowania szkoleń strzeleckich w oparciu o wirtualną rzeczywistość. Z zakupionego systemu będą mogli korzystać również uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.

Strzelnica wirtualna pozwoli na realizację podstawy programowej z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie strzelania. Ponadto wzbogaci ofertę dydaktyczną naszej szkoły, w której klasy mundurowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Podczas otwarcia strzelnicy obecni byli znamienici gości: pan Ryszard Bober – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, pan Paweł Szramka – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Pan Stanisław Kosakowski – Wicestarosta, pan Roman Pytlasiński – Przewodniczący Rady Powiatu, pani Małgorzata Miętkiewicz – Członek Zarządu Powiatu Brodnickiego, pani Marzanna Fettke – Skarbnik Powiatu, Pan Piotr Kornacki – wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu,  Justyna Prajs – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,  pułkownik Andrzej Pietras – Dowódca czwartego Pułku Chemicznego w Brodnicy, podpułkownik Andrzej Makowski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Brodnicy, starszy brygadier Andrzej Górecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, aspirant sztabowy Mirosław Pniewski – kierownik posterunku policji w Jabłonowie Pomorskim, koordynatorzy klas mundurowych – pan podpułkownik Bogusław Jaczewski, pan major Dariusz Piotrowski, pan major Robert Szymczak, pan kapitan Sławomir Żochowski oraz koordynator projektu “Strzelnica w Powiecie 2022” – pan Paweł Wolfram. Uroczystości towarzyszyli także dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, podstawowych, przedszkoli oraz nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa.

Pani Dyrektor Barbara Bober przywitała gości oraz przybliżyła cele i zadania strzelnicy. Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali: Członek Zarządu Powiatu Brodnickiego pani Małgorzata Miętkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy pan Roman Pytlasiński,  dowódca czwartego Pułku Chemicznego w Brodnicy pan pułkownik Andrzej Pietras, Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, pani Barbara Bober oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Betlejewski.

W trakcie uroczystości goście mogli także zapoznać się z historią szkoły, a zwłaszcza klas mundurowych – oddziałów przygotowania wojskowego w czasie prezentacji “By nie zatarł czas”. Odbył się również pokaz klas mundurowych. Ponadto uroczystości towarzyszyła wystawa „Osiągnięcia uczniów klas mundurowych” ukazująca liczne sukcesy uczniów w zawodach strzeleckich oraz sportowo-obronnych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Warto zaznaczyć, że w 2016 roku uczniowie zwyciężyli w V Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych i uzyskali miano „Najlepszej Klasy Mundurowej w Polsce”. W 2018 roku zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych o miecz Króla Kazimierza Wielkiego, w 2019 roku powtórzyli sukces zajmując ponownie I miejsce. W 2022 r. zajęli I miejsce w X Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym. Ponadto w ubiegłym roku szkolnym uczniowie zajęli III miejsce w Ogólnopolskim II Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKlasa Wojskowa” otrzymując Proporzec Korpusu Kadeta.

Przedstawiciele policji oraz jednostek wojskowych zaprezentowali specyfikę swojej pracy oraz sprzęt wojskowy, zachęcając uczniów do podjęcia pracy w służbach mundurowych w przyszłości.

Zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem całej uroczystości, a w szczególności docenili tak liczne osiągnięcia uczniów i przekonali się o atrakcyjności sportu strzeleckiego. Otwarcie strzelnicy oznacza nowe możliwości organizowania zajęć w szkole.

O nas w TVP: https://bydgoszcz.tvp.pl/1867388/nad-drweca