Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
„Unikam nałogów – dbam o swoje zdrowie”

„Unikam nałogów – dbam o swoje zdrowie”

18. listopada 2022r. odbył się w Zespole Szkół Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Unikam nałogów – dbam o swoje zdrowie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs miał na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży problematyki związanej z potrzebą higieny i ochrony zdrowia, znaczenie profilaktyki, wyrobienie postawy- nałogi są szkodliwe, umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania własnych prac plastycznych oraz integrację międzypokoleniową. Przedmiotem konkursu było wykonanie projektu plakatu w formie plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego.

Na konkurs wpłynęło 12 prac ze szkół podstawowych w Drużynach, Książkach, Płowężu i Jabłonowie Pomorskim oraz 15 prac ze szkół ponadpodstawowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy oraz Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Komisja w składzie: Justyna Prajs- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy, Katarzyna Pomianowska – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, Kinga Brzezińska − pedagog specjalny oceniła prace i wyłoniła zwycięzców.

W kategorii szkoła podstawowa :

I miejsce -Oliwia Dembińska – Szkoła Podstawowa w  Drużynach

II miejsce – Zuzanna Stoińska – Szkoła Podstawowa w  Drużynach

III miejsce- Maria Marzec- Szkoła Podstawowa Książkach

III miejsce- Michał Chrzanowski – Szkoła Podstawowa Książkach.

W kategorii szkoła ponadpodstawowa:

I miejsce- Emilia Tkaczyk- Technikum w Jabłonowo Pomorskim

II miejsce – Magdalena Tadra- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy  

III miejsce-Jakub Leszczyński-  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy  

III miejsce- Zuzanna Paterewicz- Liceum Ogólnokształcące w Jabłonowo Pomorskim.   

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Otwarcia konkursu i powitania uczestników dokonał Pan Tomasz Konkol -Wicedyrektor. Nagrody uczestnikom i opiekunom uczniów wręczyła Pani Barbara Bober Dyrektor Szkoły wraz z członkami komisji konkursowej.   

Wszyscy uczestnicy konkursu wzięli udział w biesiadzie zdrowego stylu życia. W trakcie degustacji prelekcje na temat zdrowego odżywiania poprowadziły: Pani Anita Kabacińska ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy oraz Pani Marta Szyszkowska-psycholog.

Nad przygotowaniem poczęstunku czuwała Pani Beata Bandrowska, organizację konkursu prowadziła Pani Barbara Kopańska.