Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
 Liceum ogólnokształcące (klasa: społeczno-prawna)

Liceum ogólnokształcące (klasa: społeczno-prawna)

* w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

Klasa o profilu społeczno-prawnym jest adresowana do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, mającej zamiłowanie do nauki języka polskiego, języków obcych, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Zwiększona ilość godzin z tych przedmiotów umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego a jednocześnie otwiera uczniom drogę i możliwości podjęcia studiów wyższych na takich kierunkach jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia, kulturoznawstwo, teologia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe. W ramach zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych realizujemy także rozszerzoną edukację obywatelską i patriotyczną, która pozwala na świadome i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu publicznym.