Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Dzień Czystego Powietrza – 14 listopada 2023 r.

Dzień Czystego Powietrza – 14 listopada 2023 r.

14 listopada obchodzimy Dzień Czystego Powietrza. Zanieczyszczenie powietrza jest zagrożeniem dla życia i zdrowia każdego z nas! Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazał jednak, że m.in. dzięki lokalnym, regionalnym i krajowym działaniom w 2022 r. jakość powietrza w Polsce w stosunku do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń poprawiła się. Każdy z nas może wpłynąć na lepszą jakość powietrza.

Nasza szkoła także podjęła działania, aby uświadomić uczniom, jak ważne jest, by powietrze, którym oddychamy, było czyste. Uczniowie wraz z nauczycielami p. Barbarą Kopańską i p. Wiesławem Grabowskim przygotowali okolicznościową gazetkę. Przez cały tydzień w szkolnym radiowęźle można było wysłuchać audycji o wadze czystego powietrza, a na monitorach w holu na parterze i piętrze zaprezentowane zostały tematyczne materiały.