Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Tradycyjnie 1 września to dzień powrotu do szkoły. W tym roku, po raz pierwszy od wybuchu pandemii Covid-19, znowu wszyscy mogliśmy spotkać się w sali sportowej i uroczyście powitać nowy rok szkolny.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i flagowego oraz odśpiewaniu hymnu głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Bober. W swoim przemówieniu życzyła wszystkim uczniom zdrowia, wytrwałości w nauce, radości, optymizmu i uśmiechu na co dzień. Aby nowy rok szkolny był nie tylko rokiem nauki, ale także czasem poszukiwań, ciekawych doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji i zainteresowań. Nauczycielom zaś – by trud i wysiłek wkładany w wykonywanie swojej pracy przynosił oczekiwane efekty, uznanie otoczenia oraz by był źródłem satysfakcji. Rodzicom natomiast Pani Dyrektor życzyła wielu powodów do dumy. Nawiązała też do tragicznych wydarzeń, które od 24 lutego 2022 rozgrywają się w Ukrainie. Nie mogło zabraknąć również wspomnienia wybuchu II wojny światowej, bowiem 1 września to rocznica napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę. Z tej okazji delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Poległych i Umęczonych oraz pod Pomnikiem Patronki Miasta Jabłonowo Pomorskie Błogosławionej Marii Karłowskiej.

Następnie odczytany został list, który Pan Ryszard Bober Senator Rzeczypospolitej Polskiej  skierował do uczniów i grona pedagogicznego, składając serdeczne życzenia na nowy rok szkolny.

Życzenia społeczności szkolnej złożyła również Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Justyna Prajs.

O oprawę muzyczną uroczystego apelu zadbały uczennice – Julia Goryńska i Natalia Cieplińska, które odśpiewały okolicznościowe piosenki.

Nowy rok szkolny 2022/2023 należy uznać za rozpoczęty!