Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół  w Jabłonowie Pomorskim odbył się apel, w którym 
uczestniczyła społeczność szkolna, rodzice uczniów i pani Justyna Prajs – Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Ważnym punktem
uroczystości było pożegnanie absolwentów klasy III a i III b Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy
otrzymali świadectwa  ukończenia szkoły z rąk wychowawców – pani Magdaleny Seidler i
pana Łukasza Blinkiewicza.
Pani Dyrektor  Barbara Bober w swoim przemówieniu podsumowała miniony rok szkolny –
przez większość czasu zajęcia edukacyjne odbywały się stacjonarnie, jednak przez kilka
tygodni uczniowie i nauczyciele spotykali się na nauczaniu zdalnym. Pomimo tylu wyzwań nie
spoczęliśmy na laurach – realizowaliśmy m.in. zajęcia związane z projektami: „Zbieramy
nowe europejskie doświadczenia w czasie praktyk zawodowych” i „Podnoszenie kwalifikacji
drogą do sukcesu zawodowego”.
Wielu uczniów reprezentowało Zespół Szkół, uczestnicząc z sukcesem w konkursach i
zawodach sportowo – obronnych oraz osiągając wysokie wyniki w nauce. Najwyższe wyniki
w Technikum osiągnęła klasa II a, w Liceum Ogólnokształcącym – klasa II, w Branżowej Szkole
I Stopnia – klasa I a; stypendium przyznano aż 24 osobom.
Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim osiągniętych sukcesów potwierdzonych szkolnymi
świadectwami, dyplomami i nagrodami. W słowach skierowanych do tegorocznych
absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia życzyła wytrwałości i pomyślności w realizacji
zamierzonych celów oraz tego, aby doświadczenia zdobyte w naszej szkole dodały im
odwagi, wiary w siebie i pomogły realizować marzenia.
W trakcie apelu  uczniom rozdane zostały świadectwa z wyróżnieniem, pochwały i nagrody.
Najlepsze wyniki w nauce w zakończonym roku szkolnym, otrzymując świadectwa z
wyróżnieniem oraz pochwałę Dyrektora Szkoły, uzyskali: Sebastian Rejewski z klasy II LO,
Oliwia Kordella z klasy II T B, Karolina Piotrowska z klasy II T B, Mikołaj Gortatowski z klasy I
T, Agnieszka Roczyńska z klasy III T A, Patryk Antoniak z klasy I B BS, Natalia Puka z klasy III
LO, Kinga Runkowska z klasy II A BS, Dominika Sobolewska z klasy II A BS i Karolina
Nawalaniec z klasy II B BS. Rodzice osób wyróżniających się w nauce otrzymali listy
gratulacyjne.
Pochwałę Dyrektora Szkoły oraz nagrodę za stuprocentową frekwencję otrzymała Weronika
Średzińska z klasy I Technikum. Wyróżniono też uczniów za szczególną aktywność społeczną,
osiągnięcia sportowe oraz za wzorową postawę kadeta i reprezentowanie szkoły na
zawodach strzeleckich i obronnych.
Pani Dyrektor życzyła wszystkim zasłużonego odpoczynku, udanych, bezpiecznych wakacji,
słonecznych dni, beztroskich przygód i radosnych przeżyć oraz tego, abyśmy z nowymi siłami,
przede wszystkim zdrowi i pełni zapału, wkroczyli już za dwa miesiące w kolejny rok szkolny.
Apel poprowadzili uczniowie klasy II B Technikum: Oliwia Kordella i Kacper Betlejewski, całe
spotkanie uświetniły występy muzyczne Szkolnego Zespołu Muzycznego pod kierunkiem pani
Iwony Koprowskiej oraz recytacja Jakuba Kawuchy z klasy III B Technikum.

Po apelu młodzież udała się na ostatnie przed wakacjami spotkanie z wychowawcami.
Uroczystość przygotowali: pan Łukasz Blinkiewicz, pani Magdalena Seidler, pan Wiesław
Grabowski, pani Klaudia Bryła, pani Iwona Koprowska oraz Antoni Maliszewski z klasy III LO,
przy wsparciu pracowników obsługi.