Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Niezapomniany dzień…

Niezapomniany dzień…

Uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum odbyło się 29. kwietnia 2022 r. Prowadzili je uczniowie: Oliwia Kordella i Kacper Betlejewski.
Absolwentów i ich rodziców, a także pozostałych uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości powitała Dyrektor szkoły – pani Barbara Bober. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Ryszard Bober – Senator RP, p. Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, p. Roman Pytlasiński – Przewodniczący Rady Powiatu, , p. Anna Sawicka – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, p. Marek Buchalski – Członek Zarządu, Radny Rady Powiatu, p. Marzanna Fettke – Skarbnik Powiatu, p. Justyna Prajs – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, p. Piotr Śliwowski – Radny Rady Powiatu, p. Barbara Suchocka – Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, reprezentująca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, p. Aleksandra Juszkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej – s. Gracjana Zborała, ksiądz prałat Jan Kufel – honorowy obywatel Jabłonowa Pomorskiego, p. kpt Krzysztof Natucki – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, p. Barbara Karpe – Przewodnicząca Rady Rodziców, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz rodziny i przyjaciele tegorocznych absolwentów.
Następnie Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie, przypominając zgromadzonym wydarzenia ostatnich lat, uświadamiające nam, jak kruche jest życie; tegoroczni absolwenci musieli się przecież odnaleźć w niełatwym okresie pandemii, a ostatnio również w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą. Zaapelowała o to, aby nieustannie towarzyszyło nam zrozumienie, przyjaźń dla poszkodowanych braci – Ukraińców oraz bardzo potrzebna wszystkim nadzieja. Życzyła uczniom klasy III A Liceum Ogólnokształcącego i klasy IV Technikum wiary w swoje możliwości, spokojnej i rzeczowej pracy w trakcie egzaminów, kreatywnego wykorzystania wiedzy, opanowania stresu oraz szczęścia. Przypomniała przy tym sentencję Horacego – „Sapere aude”, o której pamięć pozwoli tegorocznym maturzystom wcielać w życie wszystkie marzenia i plany.
Wyróżniającym się absolwentom zostały wręczone nagrody i certyfikaty. Najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uzyskał Tymoteusz Moczadło, absolwent Technikum, który otrzymał nagrodę ufundowaną przez Pana Ryszarda Bobera – Senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie trafiła też do rąk Alicji Rygielskiej, absolwentki Liceum Ogólnokształcącego; nagrodę ufundował pan Roman Pytlasiński – Przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego. Aleksandra Golecka, kolejna absolwentka LO, otrzymała nagrodę Starosty Brodnickiego – Pana Piotra Boińskiego, Sandra Kordella, absolwentka Technikum, została wyróżniona nagrodą ufundowaną przez Członka Zarządu – Radnego Powiatu Brodnickiego – p. Marka Buchalskiego, pozostałe nagrody zostały wręczone Wiktorii Zakrzewskiej, Dominikowi Banaszkowi i Darii Szczech z Technikum oraz Natalii Sokołowskiej z Liceum Ogólnokształcącego.
Tytuł „Najlepszy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych” zdobyła Wiktoria Zakrzewska, a tytuł „Najlepszy w zawodzie technik ekonomista” uzyskał Dominik Banaszek.
Za wzorową postawę kadeta i godne reprezentowanie szkoły pamiątkową statuetkę klas mundurowych otrzymała Aleksandra Golecka, a pamiątkowy medal – Kinga Korczyńska i Hubert Kurgan. Nagrodzono także absolwentów, którzy osiągnęli liczne sukcesy na niwie sportowej oraz tych wyróżniających się aktywnością społeczną: Grzegorza Gruszczyńskiego, Mateusza Jabczyńskiego, Sandrę Kordellę, Karolinę Berendt, Julię Brzozowska, Huberta Kurgana, Tymoteusza Moczadło, Aleksandrę Golecką, Kingę Korczyńską, Paulinę Siemińską, Wiktorię Zakrzewską, Darię Szczech, Ewę Leszczyńską i Julię Sosnowską. Rodzicom szczególnie wyróżniających się absolwentów zostały wręczone listy gratulacyjne.
Wychowawczyni klasy III LO – pani Milena Ornowska i wychowawca klasy IV T – pan Adam Szwed uroczyście wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Podniosłym akcentem uroczystości było ślubowanie absolwentów. Później w imieniu klas młodszych głos zabrała uczennica klasy III LO B Roksana Manerowska, życząc starszym koleżankom i kolegom powodzenia w realizacji marzeń i planów. Następnie Aleksandra Golecka i Tymoteusz Moczadło, tegoroczni absolwenci, podziękowali Dyrekcji, wychowawcom, Rodzicom, pracownikom szkoły oraz swoim młodszym przyjaciołom za wspólnie spędzone lata, za wsparcie i życzliwość.
Uroczystość uświetniły występy szkolnego zespołu muzycznego pod kierownictwem p. Iwony Koprowskiej.