W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do jedynego w regionie Oddziału przygotowania wojskowego