Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Pożegnanie absolwentów Anno Domini 2018

Pożegnanie absolwentów Anno Domini 2018

  1. maja 2018 roku w Zespole Szkół  w Jabłonowie Pomorskim odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wśród gości, którzy w tym jakże ważnym dla szkoły dniu zaszczycili nas swoją obecnością, znaleźli się przedstawiciele władz Polski, województwa, powiatu oraz miasta: p. Zbigniew Sosnowski i p. Paweł Szramka – posłowie na Sejm RP, p. Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Piotr Boiński – Starosta Brodnicki, p. Marek Buchalski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Przemysław Górski – Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, p. Krzysztof Kamiński – Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego,  Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności

Bożej Gracjanna Zborała – Honorowy Obywatel Jabłonowa  Pomorskiego, Ksiądz kanonik Janusz Kowalski – Proboszcz Parafii  p.w. Św. Wojciecha, Ksiądz prałat  Jan Kufel –  Honorowy Obywatel Jabłonowa Pomorskiego, przedstawiciele jednostek i instytucji współpracujących ze szkołą, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice, krewni i przyjaciele absolwentów.

Zaproszonych gości witali uczniowie w strojach z epoki oświecenia – okresu powstania Komisji Edukacji Narodowej patronującej naszym szkołom. Najlepszym absolwentom zostały wręczone nagrody i wyróżnienia z rąk fundatorów bądź ich przedstawicieli.
Nagrodę od Posła na Sejm Rzeczypospolitej – p. Zbigniewa Sosnowskiego otrzymała Oliwia Gołębiewska, Nagrodę od Posła na Sejm Rzeczypospolitej p. Pawła Szramki – Natalia Kłosowska, Nagrodę od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Ryszarda Bobera – Zuzanna Piórkowska, natomiast Nagroda od Starosty Brodnickiego p. Piotra Boińskiego trafiła do Sebastiana Klasińskiego. Fundatorami nagród byli ponadto: Przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego – p. Roman Pytlasiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego – p. Marek Buchalski (Nagroda dla Kamila Konklewskiego, który zdobył tytuł „Najlepszy w zawodzie technik ekonomista”), Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – p. Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego – p. Krzysztof Kamiński (dla Anity Poznańskiej za zdobycie tytułu „Najlepszy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych”), Dyrektor Zespołu Szkół – p. Barbara Bober i Rada Rodziców.

Za wzorową postawę kadeta i godne reprezentowanie szkoły nagrodzeni zostali szczególnie aktywni absolwenci klas mundurowych, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki i medale. Nagrodzono także absolwentów, którzy osiągnęli liczne sukcesy na niwie sportowej oraz tych  wyróżniających się aktywnością społeczną.   Po wręczeniu świadectw ukończenia szkoły i wysłuchaniu pieśni „Gaude Mater Polonia” abiturienci złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie w imieniu tegorocznych maturzystów głos zabrała Oliwia Gołębiewska, natomiast słowa podziękowania za wspólnie spędzone lata skierowała do absolwentów Wiktoria Latarska.

W dalszej kolejności pani Dyrektor Barbara Bober zwróciła się do absolwentów w przemówieniu, w którym nawiązała do słów „Miłość wymaga czynu” – Błogosławionej Marii Karłowskiej, patronki naszego miasta oraz słów Horacego „Sapere aude”, czyli „Miej odwagę być mądrym”. Życzyła odwagi w realizacji życiowych marzeń i planów, zachęcała do odpowiedzialnego i pełnego pasji życia; przekazała też serdeczne gratulacje z okazji ukończenia szkoły, zapewniając również, iż dokądkolwiek zaprowadzą ich życiowe ścieżki, zawsze mogą liczyć na swoich nauczycieli i szkołę, w której są przecież ich korzenie. Pani Dyrektor złożyła również podziękowania wszystkim nauczycielom, a zwłaszcza wychowawcom klas kończących szkołę: p. Zbigniewowi Czachorowi i p. Marcinowi Motofie oraz p. Magdalenie Seidler, opiekunowi Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

W czasie tej pięknej i podniosłej uroczystości nie brakowało wielu wzruszających momentów, zwłaszcza w trakcie słuchania pięknych utworów poetyckich i muzycznych w wykonaniu Wiktorii Dzierżewicz – uczennicy klasy I Liceum Ogólnokształcącego, Zuzanny Piórkowskiej – tegorocznej maturzystki oraz Alicji Monczkowskiej, naszej absolwentki.