Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Międzyszkolny Konkurs Historyczny „100 lat Niepodległej”

Międzyszkolny Konkurs Historyczny „100 lat Niepodległej”

W tym roku mija sto lat, odkąd Polska odzyskała niepodległość i po 123 latach powróciła na mapy Europy i świata. W obchody krajowe tej jakże ważnej rocznicy włączyła się również społeczność Zespołu Szkół.
24. kwietnia 2018 roku z inicjatywy nauczycieli: p. Dariusza Maślińskiego i p. Ewy Rzepki – historyków oraz p. Karoliny Pasternackiej, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, odbyła się w naszej szkole 1. edycja Międzyszkolnego Konkursu Historycznego pod hasłem „100 lat Niepodległej”. Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawko Pomorskiego, p. Ryszard Bober oraz Starosta Brodnicki, p. Piotr Boiński, a zaproszenie do udziału przyjęło Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim, Gimnazjum z Książek oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego z Jabłonowa Pomorskiego. Całość spotkania poprowadziły uczennice: Natalia Kłosowska z klasy III Liceum Ogólnokształcącego i Roksana Gumkowska z klasy III Technikum.
Spotkanie rozpoczęło przemówienie Pana Wicedyrektora Tomasza Konkola, który życzył wszystkim uczestnikom powodzenia, następnie przystąpiono do konkursowych zmagań.
Pytania obejmowały 7 kategorii zadań o różnorodnej formie – muzycznej, graficznej i tekstowej: Konstytucja 3. Maja 1791 r., symbole narodowe na przestrzeni wieków, odzyskanie niepodległości 11. listopada 1918 ., Józef Piłsudski – życie i działalność, Roman Dmowski – życie i działalność, Wincenty Witos – życie i działalność, Ignacy Paderewski – życie i działalność. Uczestnicy w pierwszej turze zdobywali punkty indywidualnie, a po zakończeniu tej części zostały one zsumowane i przypisane drużynie z danej szkoły.
Kolejna część konkursu polegała na rozwiązywaniu przez uczestników 2 spośród 10 przygotowanych zadań praktycznych – była to analiza i interpretacja tekstu źródłowego, mapka konturowa, rozsypanka, krzyżówka dotycząca działalności Ojców Niepodległości i cytaty z ich pism, uzupełnianie luk oraz zadania typu „prawda – fałsz”.
Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani, nic więc dziwnego, iż konieczna była dogrywka – i to kilkukrotna. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: drużyna z Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim w składzie: Magdalena Żebrowska i Kinga Barańska (przygotowanie: p. Agnieszka Lis – Kornacka),
II miejsce: drużyna z Gimnazjum w Książkach w składzie: Magdalena Ziarnik i Kacper Strzelecki (przygotowanie: p. Anna Celmer),
III miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim w składzie: Zuzanna Kociela i Janusz Kalinowski (przygotowanie: p. Tomasz Dembowski).
Laureaci otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pana Ryszarda Bobera. Na zakończenie spotkania Pan Wicedyrektor Tomasz Konkol podziękował uczestnikom za wykazanie się wiedzą i umiejętnościami oraz pokazanie, iż historia jest im bliska, szczególnie w Jubileuszowym Roku 100-lecia Niepodległości, opiekunom grup – za przygotowanie uczniów, zaś organizatorom za zaangażowanie i wysoki poziom merytoryczny przygotowanych zadań.