Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
„Dzień Mundurowca” w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

„Dzień Mundurowca” w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

W piątek 15 grudnia o godz. 17.00 w Zespole Szkół obchodzono po raz kolejny święto klas mundurowych – Dzień Mundurowca. Zgodnie z obowiązującym regulaminem klas mundurowych w tym dniu następuje ślubowanie mundurowców klas pierwszych i nadanie im stopnia młodszy kadet. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku oraz podniesienia flagi państwowej dla uczczenia Dnia Mundurowca. Kolejnym a zarazem głównym punktem uroczystej zbiórki był akt ślubowania uczniów klas pierwszych oraz wręczenie awansów dla kadetów wszystkich klas mundurowych. Po ślubowaniu oraz awansach nastąpiła część pokazów. Mundurowcy zaprezentowali swoje umiejętności. Przedstawiono podstawowe elementy musztry. Kadeci zaprezentowali również umiejętności z zakresu taktyk zielonej i czarnej. Pokaz przerwali zamachowcy, którzy uprowadzili jedną z uczennic. Sprawne działanie mundurowców doprowadziło do obezwładnienia zamachowców. Oczywiście to również był pokaz, przygotowany przez mundurowców. Na zakończenie kadeci przyjęli życzenia dalszych osiągnięć i samych sukcesów, aby w swej działalności zawsze towarzyszyły im słowa Bóg, Honor, Ojczyzna.

Po pokazach kadeci wraz z licznie przybyłymi rodzicami udała się do klasy mundurowej, gdzie wspólnie przy kawie i smacznym cieście spędziliśmy miłe chwile.

Dla mundurowców dzień ten się nie skończył, gdyż o godz. 19.30 ogłoszony został alarm i przystąpiliśmy do kolejnego przedsięwzięcia jakim była NOC w SZKOLE pod kryptonimem „JABŁONOWO NOCĄ”. Po apelu ewidencyjnym i podziale na drużyny, nastąpiło szkolenie specjalistyczne z zakresu elementów samoobrony systemu combat56. Po niej rozpoczęła się rywalizacja między drużynami. Na początku w ramach rozgrzewki sprawdzili się w piłce siatkowej. Po niej drużyny otrzymały zadanie i ruszyły na manewry po Jabłonowie. Manewry polegał na wykonywaniu zadań, które dostarczały kolejnych wskazówek. Gdy wszyscy mieli nadzieję, że to już koniec zmagań docierając na salę sportową okazało się, że czeka ich jeszcze test sprawnościowy. Na zaprawę nie było już sił, nie mówiąc o śniadaniu. O godzinie ósmej wszyscy uczestnicy opuścili teren szkoły.

Na nocy w szkole brało udział 48 kadetów klas mundurowych.

  więcej foto http://militarni-jablonowo.pl/slubowanie-i-noc-w-szkole-15-12-2017-8