Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Sukces mundurowców z Zespołu Szkół

Sukces mundurowców z Zespołu Szkół

8 grudnia 2017 r. w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyły się zawody Etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz kreowanie postaw patriotycznych. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim reprezentowała dwójka kadetów – Agata Szram i Sebastian Klasiński. Stawką był awans do etapu centralnego.
O godz. 11.45 Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich uczestników i o godz. 12.00 rozpoczął się test. Po zmaganiach organizatorzy zapoznali uczestników z działalnością Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie opowiedzieli zebranym o swojej pracy . Następnie 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy zaprezentował swój nowoczesny sprzęt wojskowy.
Do finału centralnego, który odbędzie się 23 marca 2018 r. w Warszawie zakwalifikowało się 10 uczestników, w tym Agata Szram – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonowie Pomorskim.
Gratulujemy!