Liceum ogólnokształcące (profil: służby mundurowe)

Klasa mundurowa to miejsce dla ludzi energicznych, pełnych zapału i pasji. Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych zainteresowania związane ze służbami mundurowymi (przede wszystkim edukacja wojskowa i sztuki walki). Dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi uczniowie mają szansę zapoznać się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza, policjanta …

Technikum ekonomiczne

*W ofercie edukacyjnej 2018/2019 specjalność: podatki i ubezpieczenia Technik ekonomista organizuje pracę biura i firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku. Samodzielnie lub we współdziałaniu wykonuje i organizuje zadania w zakresie: …

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

* W ofercie edukacyjnej 2018/2019 specjalność: dietetyka Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą czynności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego …

Technikum logistyczne

* W OFERCIE EDUKACYJNEJ w roku szkolnym 2018/2019 specjalności:  – marketing usług logistycznych  – logistyka służb mundurowych  Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Głównymi partnerami dla logistyków są: wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport i telekomunikacja. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest …

Szkoła Branżowa I Stopnia

Kształcenie wielozawodowe Szkoła Branżowa I Stopnia to szkoła o 3-letnim okresie nauczania. W szkole jesteś dwa dni w tygodniu i uczysz się przedmiotów ogólnych (tj. język polski, matematyka). Kształcenie zawodowe odbywasz u pracodawcy zgodnie z wybranym zawodem. Z pracodawcą podpisujesz umowę w celu przygotowania do zawodu. Uzyskujesz status młodocianego pracownika. …

NIEBO NAD ASTROBAZAMI

O PROJEKCIE CEL PROJEKTU Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. W rozwiązaniu tym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach. Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do …

Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy

W roku szkolnym 2015/2016 Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim brało udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

Centrum Sukcesu Zawodowego

Projekt „CENTRUM SUKCESU ZAWODOWEGO” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Projekt realizowany jest w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Brodnicki i ukierunkowany przede wszystkim na podniesienie jakości kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów. Uczniowie …