Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Program Dobry Start 300+

Program Dobry Start 300+

KOMUNIKAT 300+

W tym roku wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” można składać tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej
lub portalu Emp@tia.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie 300 plus, mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS: 

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
  • podczas e-wizyty w ZUS, przez internet www.zus.pl/e-wizyta
  • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS, terminy tych dyżurów można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl,
    w zakładce „Dobry Start”.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300 plus, powinni pamiętać,  aby zabrać 
ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20. roku życia i jest osobą z niepełnosprawnością. Konieczna jest również znajomość numeru PESEL dziecka,  nazwa i adres szkoły do której dziecko uczęszcza.

Świadczenie z programu „Dobry Start” wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy. Rodzice, którzy korzystają z kart przedpłaconych wydanych np. przez MOPS-y, GOPS-y nie mogą wskazywać rachunku z karty. Muszą podać osobiste konto w banku.

Dodatkowo można umówić się w szkole na indywidualne spotkanie w szkole z pracownikiem ZUS aby skorzystać z jego pomocy.