Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2017/2018

1.września 2017 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim zainaugurowano nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły, Pocztu Flagowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.
Dyrektor Zespołu Szkół, pani Barbara Bober, powitała po wakacyjnej przerwie uczniów, nauczycieli i rodziców, życząc wszystkim wielu sukcesów w ciągu najbliższych miesięcy. Szczególne słowa Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają kolejny etap edukacji. Zapewniła, iż od dziś nasza szkoła jest również ich szkołą, a przy wsparciu wychowawców i nauczycieli będą mogli realizować swoje ambitne cele.
Pani Dyrektor zwróciła się również do uczniów klas maturalnych, życząc im jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, w konsekwencji jak najwyższych wyników, a w późniejszym czasie – sukcesów na rynku pracy.
1.września to szczególny dzień w kalendarzu, bo oznacza nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego, ale i rocznicę wybuchu II wojny światowej. Szkolna delegacja złożyła kwiaty pod jabłonowskim obeliskiem. Uczennica Zuzanna Piórkowska zaśpiewała utwór pt. „Rozkwitały pąki białych róż”; w trakcie uroczystości zaprezentowała również piosenki z repertuaru Anny Jantar: „Tyle słońca w całym mieście” i „Radość najpiękniejszych lat”.
Po apelu wszystkie klasy spotkały się ze swoimi wychowawcami.
Uroczystość przygotowali: pani Hanna Słowik, pani Dorota Rucińska i pan Wiesław Grabowski, a poprowadził uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego, Maciej Szröter.