Technikum żywienia i usług gastronomicznych

* W ofercie edukacyjnej 2018/2019 specjalność: dietetyka

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą czynności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają również umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Cele kształcenia w zawodzie:

  1. Ocena jakości żywności oraz jej przechowywania
  2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
  3. Planowanie i ocena żywienia
  4. Organizacja produkcji gastronomicznej
  5. Planowanie i realizacja usług gastronomicznych

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie: 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług

Perspektywa zatrudnienia: 

Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego  (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu,
żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).
Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

Uczniowie mają możliwość odbycia zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech (więcej) 

gastro1 gastro3 gastro2 gastro8 gastro10 gastro12 gastro7