Technikum ekonomiczne

*W ofercie edukacyjnej 2018/2019 specjalność: podatki i ubezpieczenia

Technik ekonomista organizuje pracę biura i firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku. Samodzielnie lub we współdziałaniu wykonuje i organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia i magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług, dobierania i obliczania wskaźników określających kondycję ekonomiczną oraz finansową przedsiębiorstwa, prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami i księgowością.

Cele kształcenia w zawodzie:

  1. planowanie i prowadzenia działalności gospodarczej
  2. obliczanie podatków
  3. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  4. prowadzenie rachunkowości
  5. wykonywanie analiz i sporządzenie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

Perspektywa zatrudnienia:

księgowy, specjalista ds. kadr i płac, urzędnik podatkowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, agent celny, pośrednik pracy

 

technikum1 technikum2 technikum3

inowacyjna techabsolwenci