Rodzice

KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z harmonogramem, w najbliższą środę, tj. 4 listopada 2020 r., w godz. 16:00 – 18:00 odbędą się konsultacje dla rodziców. Nauczyciele w tym dniu i w tych godzinach są do dyspozycji rodziców w formie zdalnej (dziennik elektroniczny, telefon, komunikatory internetowe).

Jednocześnie informuję, że ze względu na sytuację epidemiczną dni 9 i 10 listopada br. nie będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zajęcia w tych dniach odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem).

Ważne dla rodziców:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Harmonogram spotkań z rodzicami

Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Wychowawcy klas

Rada Rodziców:

Krystyna KOSTYRA – przewodnicząca

Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół (pdf)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania