Praktyki zagraniczne

 

Projekt zagranicznych praktyk zawodowych

Od 31 grudnia 2015 r. nasza szkoła realizuje Projekt „Europejska praktyka w celu podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków”. W ramach Projektu uczniowie Technikum odbywają praktyki zawodowe w Turyngii (Niemcy). Projekt skierowany jest do uczniów klasy drugiej i trzeciej kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista o specjalności ekonomika hotelarstwa i marketing usług hotelarskich.
Na realizację Projektu szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest prowadzony na zasadach programu Erasmus+.
Głównym celem Projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, rozwijanie ich kompetencji społecznych i językowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej i społecznej przyszłych absolwentów.

Kwota dofinansowania z UE: 297 741,32 PLN
Okres realizacji: 31.12.2015 – 30.12.2017

Zapraszamy również do zapoznania się regulaminem rekrutacji do Projektu.

ROK 2018

data: 12.02.2018

Już od połowy lutego uczniowie przygotowują się do wyjazdu na praktyki w Turyngii w ramach programu ERASMUS+, utrwalając i rozszerzając pod kierunkiem nauczyciela – germanisty, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w różnych sytuacjach codziennych. W tym celu po lekcjach i w dni wolne od zajęć uczestniczą w warsztatach językowych, na których przy pomocy gier i licznych ćwiczeń przełamują bariery językowe, wzmacniają motywację do nauki języka niemieckiego, dużo uwagi poświęcają również opanowaniu słownictwa fachowego z zakresu gastronomii i hotelarstwa.

data: 20.03.2018

20. marca 2018 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie uczniów i ich rodziców z przedstawicielami partnerskiej organizacji w realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych „Europejska Praktyka w celu podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków”. Na realizację projektu szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”. Celem spotkania było przygotowanie uczniów do pobytu w Niemczech. Młodzież naszej szkoły już po raz trzeci wyjedzie do Turyngii. W poprzednich latach uczniowie oprócz doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych rozwinęli swoje kompetencje językowe, poznali kulturę i historię regionu. Praktyka dała im okazję do nabycia takich umiejętności społecznych jak samodzielność, pewność siebie i radzenie sobie w nowym środowisku. Obecnie w szkole prowadzone są warsztaty językowe i zajęcia kulturowe, mające na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do odbycia kolejnych praktyk.

ROK 2017

data: 23.02.2017
Przygotowanie językowe do praktyk w Turyngii

Od najbliższego poniedziałku (27 lutego 2017 r., godz. 8.00) w naszej szkole prowadzone będą warsztaty językowe dla uczniów wyjeżdżających w kwietniu na praktyki zawodowe. Zajęcia poprowadzi nauczycielka języka niemieckiego pani Karolina Pasternacka. Celem warsztatów jest przede wszystkim wyrabianie przez uczniów umiejętności porozumienia się w języku niemieckim w różnych sytuacjach życia codziennego oraz opanowanie słownictwa fachowego z zakresu gastronomii i hotelarstwa.

data: 17.02.2017
Spotkanie z przedstawicielami organizacji przyjmującej uczniów na praktyki w Niemczech

W dniu 1 marca 2017 r. złożą wizytę w naszej Szkole przedstawiciele centralnej organizacji przyjmującej uczniów na praktyki w Turyngii – Siegmundsburger Haus Werraquelle. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich uczniów, którzy zgłosili się w bieżącym roku do udziału w praktykach w Niemczech.
Wizyta naszych gości ma na celu przede wszystkim przygotowanie mentalne praktykantów do pobytu w Niemczech. Omówione zostaną między innymi zasady pracy na praktykach, różnice w prawie pracy w Niemczech i w Polsce, miejscowe nawyki żywieniowe, zasady zachowanie się w miejscu odbywania praktyk. Goście zaprezentują również przedsiębiorstwa, w których uczniowie będą odbywali praktyki.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 20, w godz. 11.00 – 12.30.

data: 20.01.2017
Druga grupa uczniów wyjeżdża na praktyki zawodowe w Turyngii.

Do 28 lutego 2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia drugiej grupy uczniów do udziału
w Projekcie „Europejska praktyka w celu podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków”.
W ramach tego Projektu praktyki zawodowe w Turyngii mogą realizować uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista o specjalności ekonomika hotelarstwa i marketing usług hotelarskich. Praktyki odbędą się w terminie od 23 kwietnia do 20 maja 2017 r. Informacje o Projekcie przekazywane są na spotkaniach klasowych przez koordynatora projektu Pana Tomasza Konkola.

data: 23.04-22.05.2017

Od 22 kwietnia 2017 roku grupa 16 uczniów z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbywała miesięczne praktyki zawodowe w Niemczech. Praktykanci zdobywali umiejętności w branży gastronomiczno-hotelarskiej w hotelach położonych w malowniczej Turyngii. Uczniowie, oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych, podnosili swoje kompetencje komunikacyjne i językowe. W czasie wolnym od pracy, w zależności od miejsca praktyk, korzystali z dodatkowych atrakcji hoteli, takich jak basen, sauna, sale ćwiczeń, zwiedzali pobliskie okolice, robili krótkie wypady rowerowe. Praktyka była też okazją do zawarcia nowych znajomości. W drodze powrotnej z praktyk uczniowie zatrzymali się w Dreźnie, gdzie zwiedzali stare miasto i poznawali jego bogatą historię. Praktyki zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Relacja uczestniczki praktyk w Niemczech, Martyny Kuczyńskiej:

„Miesiąc temu byłam na praktykach w Niemczech. Trafiłam do Göbels Hotel Quellenhof. Na praktykach bardzo mi się podobało. W hotelu panowała bardzo rodzinna atmosfera, pracownicy byli sympatyczni i pozytywnie nastawieni do poznania nas. Wszyscy się starali, żebyśmy miały niezapomniane wspomnienia i żeby niczego nam nie zabrakło.
Pracowałam na serwisie, tzn. pomagałam przygotowywać i wydawałam posiłki. Miałam bardzo duży kontakt z gośćmi, którzy byli bardzo mili i wyrozumiali dla mnie. Rozumieli, że jestem tu na praktykach i że jeszcze wszystkiego nie wiem. Bardzo podobało im się, że jestem praktykantką z Polski, a tak dobrze wszystko umiem i rozumiem. Bardzo lubiłam pomagać Niemcom, gdyż byli bardzo wdzięczni. W swojej pracy wydawałam posiłki i napoje gościom, czasami sama przygotowywałam napoje. Bardzo lubiłam dekorować salę, gdyż każdy widział moje zaangażowanie, moją twórczą inwencję. Szef z innymi pracownikami byli ze mnie bardzo dumni; bardzo się do nich przywiązałam, nie chciałam stamtąd wyjeżdżać, bardzo ciężko było mi się z nimi rozstać. Chciałabym jeszcze tam wrócić, na pewno jeszcze kiedyś tam pojadę.

Nasz hotel był bardzo duży, znajdowała się w nim siłownia, basen, spa, rowery, którymi w czasie wolnym jeździłyśmy do niedaleko położonego parku, prowadzącego do drugiego hotelu, gdzie były nasze koleżanki – mogłyśmy je odwiedzać. Dziewczyny miały tam wielki basen, z którego szef pozwolił nam korzystać. W naszej okolicy było bardzo dużo sklepów, galerii, do których chodziłyśmy w czasie wolnym. Miasto, w którym znajdował się hotel, jest miejscem wypoczynkowym i uzdrowiskowym, dlatego dużo tam hoteli, ośrodków, w których leczy się ludzi, klinik itp. Swój pobyt na praktykach uważam za udany, wiele się tam nauczyłam, m.in. poznałam zakres obowiązków i standardy pracy w hotelu, doskonaliłam też umiejętność posługiwania się językiem niemieckim i angielskim. Myślę, że to zaprocentuje w przyszłości”

ROK 2016

Kwiecień 2016 roku to dla uczniów klasy drugiej i trzeciej Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim okres, który z całą pewnością będą dobrze wspominać, w tym bowiem czasie brali udział w zagranicznych praktykach w Turyngii. Wyjazd został zorganizowany w ramach w ramach Projektu „Europejska praktyka w celu kwalifikacji młodych Europejczyków”, skierowanego do uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista o specjalności ekonomika hotelarstwa i marketing usług hotelarskich. Projekt ten jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Głównym celem Projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów, rozwijanie ich kompetencji społecznych i językowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej i społecznej przyszłych absolwentów. Na jego realizację Szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Już od połowy lutego uczniowie przygotowywali się do wyjazdu, utrwalając i rozszerzając pod kierunkiem p. Karoliny Pasternackiej, nauczyciela – germanisty, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w różnych sytuacjach codziennych. W tym celu po lekcjach i w dni wolne od zajęć uczestniczyli w warsztatach językowych, na których przy pomocy gier i licznych ćwiczeń przełamywali bariery językowe, wzmacniali motywację do nauki języka niemieckiego, dużo uwagi poświęcali również opanowaniu słownictwa fachowego z zakresu gastronomii i hotelarstwa.

Uczniowie wzięli również udział w szkoleniu BHP prowadzonym przez nauczycieli zawodu oraz w warsztatach z przygotowania psychologicznego, przygotowanych przez p. pedagog Beatę Jankowską, mających na celu integrację oraz kształcenie umiejętności współpracy i rozwiązywania konfliktów. Byli też uczestnikami zajęć kulturowych, prowadzonych przez nauczyciela historii, p. Dariusza Maślińskiego, pod hasłem „Obyczaje i zwyczaje w Niemczech”, na których zdobywali ogólną wiedzę związaną z historią i kulturą Niemiec.

8. marca odbyło się natomiast spotkanie uczniów i ich rodziców z dr Manfredem Mullerem i Katarzyną Suchocką – przedstawicielami centralnej organizacji przyjmującej Siegmundsburger Haus Werraquelle. Celem spotkania było przygotowanie mentalne uczniów do pobytu w Niemczech. Nasi goście mówili m.in. o różnicach w prawie pracy w Niemczech i w Polsce, miejscowych nawykach żywieniowych, godzinach pracy, stroju roboczym, zasadach zachowania się. Przedstawili też przedsiębiorstwa w których uczniowie będą odbywali praktyki.
2. kwietnia przed godz. 23. pod budynkiem Zespołu Szkół na praktykantów wyjeżdżających do Turyngii oczekiwały dwa busy. Po kontroli pojazdów przez miejscową policję młodzież wyruszyła w długą podróż pod opieką p. prof. Karoliny Pasternackiej. Po około 11 godzinach podróży praktykanci dotarli do Scheibe-Alsbach – siedziby centralnej organizacji przyjmującej SHW. Po spotkaniu powitalnym, posiłku i krótkim odpoczynku młodzież pojechała do poszczególnych miejsc praktyk: bawarskiego pensjonatu Niederfüllbach oraz czterogwiazdkowych hoteli w Luisenthal, Rotenburgu, Bad Wildungen, Rudolstadt i miejscowości Nebra.

W dniach od 11 do 13 kwietnia dyrektor Zespołu Szkół, p. Barbara Bober i wicedyrektor, p. Tomasz Konkol, odwiedzili praktykantów, by dokonać monitoringu praktyk i wstępnie je ocenić. Podczas monitoringu dyrekcji towarzyszyła germanistka, p. Karolina Pasternacka i przedstawiciele centralnej organizacji przyjmującej SHW – p. Ramona Herzog i p. Christa Muller. Wizyta była okazją do poznania warunków, w których są realizowane praktyki, wysłuchania opinii miejscowych opiekunów o postępach i zaangażowaniu uczniów oraz kontroli realizacji programu. Opiekunowie chwalili naszych gastronomów przede wszystkim za umiejętności fachowe i zaangażowanie, hotelarze wyróżniają się solidnym wykonywaniem powierzonych prac, a wszystkim naszym praktykantom coraz lepiej wychodzi porozumiewanie się w języku niemieckim. Uczniowie w czasie wolnym od pracy, w zależności od miejsca praktyk, korzystają z dodatkowych atrakcji hoteli, takich jak basen, sauna, sale ćwiczeń. Zwiedzają pobliskie okolice, robią sobie krótkie wypady rowerowe. Na ostatni dzień pobytu w Niemczech zaplanowano wycieczkę do Drezna.

 

MIEJSCE PRAKTYK

 

TURYNGIA – kraj związkowy w Niemczechmający siedzibę w Erfurcie.

Liczba ludności: 2,1 mln

Powierzchnia: 16 172

Geografia: Południe kraju związkowego od Eisenach do Sonneberg jest zdominowane przez górzyste pasma Lasu Turyńskiego (Großer Beerberg, 982 m n.p.m.) i Lasu Frankońskiego. Liczne rzeki, w tym największe: Soława (Saale), Werra, Unstruta (Unstrut). Obszar pagórkowaty pokrywają lasy liściaste i mieszane. Przez środkową Kotlinę Turyńską przebiega ze wschodu na zachód główna arteria komunikacyjna przy której leżą miasta: Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Jena i Gera

 

 

Większe miasta: 

Erfurt (203 tys. mieszkańców) –  ponad 20 kościołów w tym górująca nad miastem katedra i stojący obok kościół św. Sewera (Severikirche), dawne klasztory, most Krämerbrücke i liczna zabudowa o konstrukcji szkieletowej.

Jena (104 tys. mieszkańców) – Planetarium Zeissa, obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny z alpinarium, Muzeum Optyki (Das Optische Museum), dom Fryderyka Schillera, kościół farny pw. Jana Chrzciciela, kościół pw. św. Michała (St. Michael),późnogotycko-barokowy ratusz, rynek.

Gera (99 tys. mieszkańców) – renesansowy ratusz, zamek Osterstein, willa Schulenburge, zoo

Weimar (65 tys. mieszkańców) – Europejskiej Stolicy Kultury 1999, pomnik Goethego i Schillera przed Niemieckim Teatrem Narodowym i łącznie 27 muzeów przyciąga gości z całego świata. 16 unikatowych obiektów jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa

Eisenach (42 tys. mieszkańców) – miejsce narodzin Jana Sebastiana Bacha, zamek Wartburg (UNESCO), dom Marcina Lutra

Turystyka W Turyngii 

 

Turyngia jest rajem dla wędrownych turystów.

16 000 kilometrów oznakowanych tras wędrownych, w tym 13 tras skategoryzowanych i około 70 obiektów noclegowych najwyższej klasy we wszystkich turyńskich leśnych regionach przyprawią o szybsze bicie serca każdego miłośnika wędrówek.

Również amatorzy rowerów, nordic walkingu, geocachingu, kolarstwa górskiego i sportów wodnych znajdą tu szeroką paletę propozycji. Turyngia jest też ośrodkiem sportów zimowych.

Piesze wędrówki można również odbywać w  Parku Narodowym Hainich, który został utworzony w celu ochrony lasu bukowego.

Turyngia to region uzdrowiskowy w Niemczech, o czym świadczą występujące tu: źródła solankowe i siarkowe, błota, minerały i oczywiście wspaniały mikroklimat. Nowoczesne kliniki rehabilitacyjne, uzdrowiska termalne, oferty wellness, parki, trasy rowerowe i wędrowne, koncerty  ma do zaoferowania 19 turyńskich uzdrowisk i kurortów.  Obok klasycznych metod leczniczych i uzdrawiających istnieje cały szereg programów odnowy biologicznej.

 

 

HOTELE

Göbel’s Hotel Quellenhof – Bad Wildungen 

 

Göbel’s Hotel Aqua Vita – Bad Wildungen 

 

Hotel Marienturm – Rudolstadt 

 

Waldhotel Berghof – Luisenthal

 

Posthotel Rotenburg – Rotenburg an der Fulda

 

Linderhof – Linderbach, Erfurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Waldschlösschen” Wangen – Nebra Ot Wangen