Nauczyciele

grono1

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy obsługi Zespołu Szkół   (Święto Edukacji Narodowej – październik 2016 r.)

ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Bober Barbara, przedsiębiorczość, Dyrektor Szkoły – b.bober@zsjablonowo.nazwa.pl

2. Konkol Tomasz, chemia, przedmioty zawodowe, Wicedyrektor Szkoły – t.konkol@zsjablonowo.nazwa.pl

3. Blinkiewicz Łukasz, wychowanie fizyczne – l.blinkiewicz@zsjablonowo.nazwa.pl

4. Budzyński Paweł, religia – p.budzynski@zsjablonowo.nazwa.pl

5. Chekanova Larisa, język angielski -l.chekanova@zsjablonowo.nazwa.pl

6. Czachor Zbigniew, wychowanie fizyczne – z.czachor@zsjablonowo.nazwa.pl

7. Gawenda Halina, język polski – h.gawenda@zsjablonowo.nazwa.pl

8. Grabowski Wiesław, biologia, informatyka – w.grabowski@zsjablonowo.nazwa.pl

9. Hein Magdalena, język angielski – m.hein@zsjablonowo.nazwa.pl

10. Jaczewska Beata, przedmioty zawodowe – b.jaczewska@zsjablonowo.nazwa.pl

11. Maśliński Dariusz, historia, wiedza o społeczeństwie – d.maslinski@zsjablonowo.nazwa.pl

12. Modrzejewska Małgorzata, biblioteka – m.modrzejewska@zsjablonowo.nazwa.pl

13. Motofa Marcin, geografia – m.motofa@zsjablonowo.nazwa.pl

14. Pasternacka Karolina, język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie -k.pasternacka@zsjablonowo.nazwa.pl

15. Rucińska Dorota, przedmioty zawodowe – d.rucinska@zsjablonowo.nazwa.pl

16. Rzepka Ewa, historia, wiedza o społeczeństwie – e.rzepka@zsjablonowo.nazwa.pl

17. Seidler Magdalena, język polski – m.seidler@zsjablonowo.nazwa.pl

18. Słowik Hanna, przedmioty zawodowe – h.slowik@zsjablonowo.nazwa.pl

19. Suchocka Maria, pedagog – m.suchocka@zsjablonowo.nazwa.pl

20. ks. Szutarski Jarosław, religia -j.szutarski@zsjablonowo.nazwa.pl

21. Szwed Adam, matematyka, fizyka – a.szwed@zsjablonowo.nazwa.pl

22. Szymańczyk-Kamińska Kamila, matematyka – k.szymanczyk@zsjablonowo.nazwa.pl

23. Żochowski Sławomir, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe – s.zochowski@zsjablonowo.nazwa.pl

24. Kisicki Jacek, matematyka – j.kisiecki@zsjablonowo.nazwa.pl

25. Janiszewska Marzena, wiedza o kulturze – m.janiszewska@zsjablonowo.nazwa.pl