Nauczyciele

grono1

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy obsługi Zespołu Szkół   (Święto Edukacji Narodowej – październik 2016 r.)

ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Bober Barbara, przedsiebiorczość, marketing, Dyrektor Szkoły – b.bober@zsjablonowo.nazwa.pl

2. Konkol Tomasz, chemia, przedmioty zawodowe, Wicedyrektor Szkoły – t.konkol@zsjablonowo.nazwa.pl

2. Blinkiewicz Łukasz, wychowanie fizyczne – l.blinkiewicz@zsjablonowo.nazwa.pl

3. Budzyński Paweł, religia – p.budzynski@zsjablonowo.nazwa.pl

4. Chekanova Larisa, język angielski -l.chekanova@zsjablonowo.nazwa.pl

5. Czachor Zbigniew, wychowanie fizyczne – z.czachor@zsjablonowo.nazwa.pl

6. Drężek Marzanna, język polski, wiedza o kulturze – m.drezek@zsjablonowo.nazwa.pl

7. Grabowski Wiesław, biologia, informatyka, przyroda – w.grabowski@zsjablonowo.nazwa.pl

8. Hein Magdalena, język angielski – m.hein@zsjablonowo.nazwa.pl

9. Jaczewska Beata, przedmioty zawodowe – b.jaczewska@zsjablonowo.nazwa.pl

10. Laskowski Rafał, fizyka – r.laskowski@zsjablonowo.nazwa.pl

11. Loburska-Kołodziejczyk Iryna, język angielski – i.loburska-kolodziejczyk@zsjablonowo.nazwa.pl

12. Malinowska-Witula Katarzyna, chemia – k.malinowska-witula@zsjablonowo.nazwa.pl

13. Maśliński Dariusz, historia, wiedza o społeczeństwie – d.maslinski@zsjablonowo.nazwa.pl

14. Modrzejewska Małgorzata, biblioteka – m.modrzejewska@zsjablonowo.nazwa.pl

15. Motofa Marcin, geografia – m.motofa@zsjablonowo.nazwa.pl

16. Pasternacka Karolina, język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie -k.pasternacka@zsjablonowo.nazwa.pl

17. Rucińska Dorota, przedmioty zawodowe – d.rucinska@zsjablonowo.nazwa.pl

18. Rzepka Ewa, historia, wiedza o społeczeństwie – e.rzepka@zsjablonowo.nazwa.pl

19. Seidler Magdalena, język polski – m.seidler@zsjablonowo.nazwa.pl

20. Słowik Hanna, przedmioty zawodowe – h.slowik@zsjablonowo.nazwa.pl

21. Suchocka Maria, pedagog – m.suchocka@zsjablonowo.nazwa.pl

22. ks. Szutarski Jarosław, religia -j.szutarski@zsjablonowo.nazwa.pl

23. Szwed Adam, matematyka – a.szwed@zsjablonowo.nazwa.pl

24. Szymańczyk-Kamińska Kamila, matematyka – k.szymanczyk@zsjablonowo.nazwa.pl

25. Żochowski Sławomir, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe – s.zochowski@zsjablonowo.nazwa.pl

Nauczyciele i pracownicy obsługi (czerwiec 2016)

Nauczyciele i pracownicy obsługi (czerwiec 2016 r.)