Nauczyciele

grono1

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy obsługi Zespołu Szkół  
(Święto Edukacji Narodowej – październik 2016 r.)

ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Bober Barbara, podstawy przedsiębiorczości, Dyrektor Szkoły – b.bober@zsjablonowo.nazwa.pl

2. Konkol Tomasz, chemia, przedmioty zawodowe, Wicedyrektor Szkoły – t.konkol@zsjablonowo.nazwa.pl

3. Blinkiewicz Łukasz, wychowanie fizyczne – l.blinkiewicz@zsjablonowo.nazwa.pl

4.  Czachor Zbigniew, wychowanie fizyczne –  z.czachor@zsjablonowo.nazwa.pl

5. Gawenda Halina, język polski – h.gawenda@zsjablonowo.nazwa.pl

6. Grabowska Anna, wiedza o kulturze – a.grabowska@zsjablonowo.nazwa.pl

7. Grabowski Wiesław, biologia, informatyka – w.grabowski@zsjablonowo.nazwa.pl

8. Boduch Bożena, matematyka –  b.boduch@zsjablonowo.nazwa.pl

9. Jaczewska Beata, przedmioty zawodowe – b.jaczewska@zsjablonowo.nazwa.pl

10. Loburska-Kołodziejczyk Irena, język angielski – i.kolodziejczyk@zsjablonowo.nazwa.pl

11. ks. Kownacki  Krzysztof, religia – k.kownacki@zsjablonowo.nazwa.pl

12. Maśliński Dariusz, historia, wiedza o społeczeństwie – d.maslinski@zsjablonowo.nazwa.pl

13. Ornowska Milena, język angielski – m.ornowska@zsjablonowo.nazwa.pl

14. Modrzejewska Małgorzata, nauczyciel bibliotekarz – m.modrzejewska@zsjablonowo.nazwa.pl

15. Motofa Marcin, geografia – m.motofa@zsjablonowo.nazwa.pl

16. Pasternacka Karolina, język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie – k.pasternacka@zsjablonowo.nazwa.pl

17. Rucińska Dorota, przedmioty zawodowe  – d.rucinska@zsjablonowo.nazwa.pl

18. Rzepka Ewa, historia, wiedza o społeczeństwie  –  e.rzepka@zsjablonowo.nazwa.pl

19. Savchuk Alla, język angielski – a.savchuk@zsjablonowo.nazwa.pl

20. Seidler Magdalena, język polski – m.seidler@zsjablonowo.nazwa.pl

21. Słowik Hanna, przedmioty zawodowe – h.slowik@zsjablonowo.nazwa.pl

22. Suchocka Maria, pedagog – m.suchocka@zsjablonowo.nazwa.pl

23. Szwed Adam, matematyka, fizyka – a.szwed@zsjablonowo.nazwa.pl

24. Żochowski Sławomir, edukacja dla bezpieczeństwa – s.zochowski@zsjablonowo.nazwa.pl

25. Budzyński Paweł, religia – p.budzynski@zsjablonowo.nazwa.pl