Pożegnanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

Już od ponad roku wszyscy mierzymy się z pandemią. Codzienne życie, również to związane ze szkołą, z uwagi na  sytuację ciągle poddane jest wielu ograniczeniom, a każdy z nas musi starać się jakoś odnaleźć w tych okolicznościach. Pewne rzeczy są jednak niezmienne – kolejny rocznik absolwentów opuszcza mury Zespołu Szkół, …

Komunikat dla klas Branżowej Szkoły I St.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych …

Komunikat – zachęcam uczniów do udziału w konsultacjach

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” w województwie kujawsko-pomorskim! Zapisz się na konsultacje strategii dla młodzieży w woj. kujawsko-pomorskim! Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, naktórej wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymająmożliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”,wieloletniego planu działań państwa …

Komunikat dla klas Branżowej Szkoły I St. i Technikum w Jabłonowie Pomorskim (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe)

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br. (klasa 2Ta i 2Tb – technik ekonomista, technik logistyk; klasa 3T – technik żywienia), mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu …