KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

Wiadomości na temat egzaminów poprawkowych znajdziecie na stronie UCZNIOWIE – EGZAMINY POPRAWKOWE 2020 link: http://liceum-jablonowo.pl/samorzad-uczniowski/ Wiadomości na temat podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 znajdziecie na stronie UCZNIOWIE _ PODRĘCZNIKI link: http://liceum-jablonowo.pl/podreczniki/

WAŻNE DLA UCZNIÓW KLAS BRANŻOWYCH

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostają zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. 29 czerwca br, realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu …

Informacja dla uczniów klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dla pracodawców, u których uczniowie klasy III realizują praktyczną naukę zawodu.

Zmiany, od 1 czerwca 2020 r., w przepisach regulujących praktyczną naukę zawodu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek, wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. 1) od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020r. uczniowie klasy programowo najwyższej będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia …