Informacja Dyrektora Szkoły

Informuję, że od 9 listopada do 29 listopada 2020r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne w szkole. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w formie zdalnej. Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 …

Komunikat

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z harmonogramem, w najbliższą środę, tj. 4 listopada 2020 r., w godz. 16:00 – 18:00 odbędą się konsultacje dla rodziców. Nauczyciele w tym dniu i w tych godzinach są do dyspozycji rodziców w formie zdalnej (dziennik elektroniczny, telefon, komunikatory internetowe). Jednocześnie informuję, że ze względu na …

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, …

Nadeszła jesień…

Żyjemy w trudnych czasach, przeżywamy troskę o zdrowie – nie tylko swoje, ale i naszych najbliższych, przyjaciół czy współpracowników. Nie zmieni to jednak faktu, że przyroda wciąż przeżywa swój piękny okres – owszem, zdarzają się dni pochmurne, ale nie brakuje też przecież „złotej polskiej jesieni”. Aby to podkreślić, a przy …