Spotkanie z pracodawcami

20. stycznia 2020 roku w sali audytoryjnej odbyło się spotkanie Dyrekcji Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim z pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Zebranie rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Bober, witając zgromadzonych, w tym wychowawców klas Branżowej Szkoły I Stopnia oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Poruszono kwestię przepisów prawa oświatowego, …

To dzień jedyny, niepowtarzalny…..

Ostatni dzień zajęć przed świętami jest zawsze wyjątkowy. W Zespole Szkół zaczął się od samego rana spotkaniem wigilijnym dla pracowników szkoły. Ksiądz Krzysztof Kownacki odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Dyrektor szkoły – pani Barbara Bober złożyła wszystkim serdeczne życzenia wyjątkowych Świąt w rodzinnym gronie: zacieśnienia więzi i …

Informacja o otrzymaniu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej

Od 1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim realizuje program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, którego celem jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w …

Sukcesy agendy wolontariatu w naszej szkole

Szkolne Koło Wolontariatu coraz prężniej działa w naszej szkole, a to głównie za sprawą uczennic klasy II Technikum: Karoliny Berendt, Julii Brzozowskiej, Kingi Korczyńskiej, Sandry Kordelli i IB Technikum – Zuzanny Murawskiej. One to bowiem były koordynatorkami dwóch ważnych akcji przeprowadzonych ostatnio w szkole.          Pierwsza z nich to „Góra …

„Czytamy Grudzińskiego”– spotkanie okolicznościowe w Zespole Szkół

Człowiek nie może żyć nie wiedząc, po co żyje (Gustaw Herling – Grudziński) 2. grudnia 2019 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie dotyczące życia i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, zorganizowane przez p. Małgorzatę Modrzejewską, nauczyciela-bibliotekarza. Wzięła w nim udział Pani Dyrektor Barbara Bober, p. Magdalena …

„Takie Tango” – maturzyści na wycieczce w Toruniu

5 grudnia 2019 roku maturzyści z naszej szkoły, wraz ze swoimi opiekunami- p. Pawłem Budzyńskim, p. Wiesławem Grabowskim i p. Magdaleną Seidler odwiedzili Toruń. Głównym punktem programu była wizyta w Teatrze im. Wilema Horzycy. Uczestnicy wycieczki obejrzeli tam spektakl wyreżyserowany przez Piotra Ratajczaka na podstawie dramatu Sławomira Mrożka pt. „Tango”. …