Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym