Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Uprzejmie informuję, iż Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy w
okresie ferii zimowych jest otwarta w standardowym czasie. W razie pilnej
konieczności konsultacji psychologicznej na formularzu zgłoszenia należy
dopisać „PILNE” .
Możliwość spotkania w Poradni z terapeutą w sytuacji kryzysowej. W celu ustalenia
terminu wizyty należy zgłosić się do rejestracji lub zadzwonić na numer telefonu
56 49 49 591.
Dodatkowo uruchamiamy w godzinach pracy Poradni infolinię pod numerem
telefonu 56 49 44 591 dla wszystkich wymagających wsparcia i pomocy oraz stałe
dyżury telefoniczne w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu 56 49 44 591.
Jednocześnie przypominam, że całodobowo można się kontaktować z Poradnią na
indywidualne adresy e – mailowe pracowników poradni. W razie potrzeby pracownicy
poradni mogą również zaoferować pomoc również on – line.
Ponadto cały czas funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze
stanu pandemii powstała też poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”, która
rozpoczęła swoją działalność 01. 01. 2021 r