Opłata za egzamin

OPŁATA ZA EGZAMIN

Rok szkolny 2020/2021

Opłatę za egzamin wnoszą:

– uczniowie – młodociani pracownicy – osoby, które jako absolwenci szkół przystępują do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny.
Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (222,53 zł).
W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:
– w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty (74,18 zł)
– w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty (148,35 zł)
Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49
W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji
Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu – należy przesłać pocztą lub mailem na adres:
adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49 tel.: 58 320 55 90, fax: 58 320 55 91 e-mail: komisja@oke.gda.pl
Szczegóły – plik poniżej