Nauczanie hybrydowe od 19 października

Uprzejmie informuję, że od 19 października (poniedziałek) 2020 r. w szkole obowiązuje nauczanie hybrydowe.
Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia przechodzą wyłącznie na nauczanie zdalne.
Uczniowie klasy 3LO uczą się wyłącznie stacjonarnie.
Uczniowie pozostałych klas mają nauczanie stacjonarne w wyznaczonych dniach, a w pozostałych – nauczanie zdalne.
Zajęcia będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym rozkładem.

Nauczanie stacjonarne (uczniowie przychodzą do szkoły):
Klasa 1LO: poniedziałek, środa, czwartek,
Klasa 1Ta: poniedziałek, wtorek, czwartek
Klasa 1Tb: poniedziałek, wtorek, czwartek
Klasa 2LOa: środa, czwartek, piątek
Klasa 2LOb: środa, czwartek, piątek
Klasa 2Ta: wtorek, środa, piątek
Klasa 2Tb: wtorek, środa, piątek
Klasa 3T: poniedziałek, wtorek, piątek

W związku z pogarszająca się sytuacją epidemiczną uprzejmie proszę o przestrzeganie podstawowych zasad, tj.
 zachowanie dystansu,
 noszenie maseczki,
 dokładne mycie i dezynfekcja rąk.