Spotkanie z pracodawcami

20. stycznia 2020 roku w sali audytoryjnej odbyło się spotkanie Dyrekcji Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim z pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu.

Zebranie rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Bober, witając zgromadzonych, w tym wychowawców klas Branżowej Szkoły I Stopnia oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Poruszono kwestię przepisów prawa oświatowego, regulującego m.in. zakres kształcenia zawodowego, liczbę dni w tygodniu, w trakcie których uczniowie realizują obowiązek szkolny oraz odbywają praktyczną naukę zawodu, a przede wszystkim konieczność monitorowania realizacji podstaw programowych, co jest niezbędne w pomyślnym złożeniu przez absolwentów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Pani Dyrektor przedstawiła wzory dokumentów koniecznych w kontaktach szkoła – uczeń – pracodawca oraz szkolne plany nauczania. Przypomniano również zasady kontaktów pracodawców ze szkołą, poinformowano o zasobach internetowych pomocnych w skutecznej realizacji podstaw programowych poszczególnych zawodów czy o ofercie szkoleń i przeprowadzanych konkursach zawodowych.

Wszystkie prowadzone działania mają na celu podniesienie jakości i efektywności, a w konsekwencji także zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego – jest to możliwe tylko wtedy, gdy szkoła i pracodawcy współpracują.