Uczniowie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej na obchodach stulecia służb sanitarnych w Polsce

W czwartek 28 listopada br. dwoje uczniów II klasy Technikum: Amelia Bury i Tymoteusz Moczadło wraz z polonistką Haliną Gawendą uczestniczyli w jubileuszowej konferencji z okazji 100-lecia służb sanitarnych w Polsce i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

         Uroczystość odbyła się w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy i zgromadziła wielu znakomitych gości z całego województwa. Nasi uczniowie w szlacheckich strojach witali ich i pozowali do zdjęć, ponieważ niemal każdy z przybyłych ich o to prosił. Najważniejszym jednak momentem dla nich była prezentacja przygotowanych tekstów z historii zdrowia, zwłaszcza zabawnego utworu Jana Brzechwy „Tulipan i Róża”.

         Pani Danuta Kowalkowska-Szramka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy i główny organizator uroczystości przekazała podziękowanie dla pani Barbary Bober – dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonowie za długoletnią współpracę i uświetnienie uroczystości występem uczniów naszej szkoły.