Mundurowcy z klasy II LO na centralnych obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej

27 października to dzień, w którym od trzech lat swoje święto obchodzą Terenowe Organy Administracji Wojskowej. Data ta nawiązuje do tradycji wojskowych i odnosi się do 27 października 1918 roku, kiedy to ukazała się tymczasowa ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która powołała do życia Komendy Uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.
Tegoroczne centralne obchody odbyły się 30 października br. w Operze Nova w Bydgoszczy. W uroczystości wzięli udział m.in. płk Roman Kopka – Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych z całej Polski, kadra i pracownicy wojska Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, podległych Wojskowych Komend Uzupełnień, wielu innych znamienitych gości oraz delegacje klas mundurowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim była to siedmioosobowa grupa, w której skład weszły następujące osoby: Zuzanna Adamkiewicz, Agata Biegajska, Zuzanna Olszewska, Emilia Schodowska, Aleksandra Szeligowska, Hubert Górny i Kacper Strzelecki. Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel wuefista – Zbigniew Czachor.
Uroczystość zorganizowana przez pułkownika Tomasza Dominikowskiego – Szefa Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy rozpoczęła się w kościele garnizonowym Mszą Świętą w intencji żołnierzy i pracowników administracji wojskowej. Podczas spotkania w budynku Opery Nova odczytano najpierw życzenia od Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie decyzje i rozkazy przełożonych dotyczące wyróżnień i wręczono medale resortowe i medale pamiątkowe. Płk Zbigniew Redziak, rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, został wyróżniony Tytułem Honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką w II stopniu za wybitne zasługi, w tym znaczące osiągnięcia w realizacji zadań. Dyrektor ZS w Jabłonowie Pomorskim została również wyróżniona pamiątkową statuetką Łuczniczki.