„Szkoła Pamięta”

Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.
Akcja ma na celu pielęgnowanie pamięci o naszej historii . W jej ramach można organizować działania upamiętniające ważne postaci i wydarzenia oraz:

uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności;   
odwiedzić lokalne miejsca pamięci i zgłębić ich historię;
zapalić znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;
posprzątać bezimienne i opuszczone groby, zorganizować zbiórkę kwiatów i zniczy, by udekorować te groby;
odwiedzić groby zmarłych nauczycieli z danej placówki;
wesprzeć działania organizacji opiekujących się polskimi cmentarzami i miejscami pamięci za granicą;
zaprosić lokalnego bohatera, by podzielił się swoimi wspomnieniami; 
zorganizować wystawę upamiętniającą ważne dla danej społeczności wydarzenie; 
zorganizować wycieczkę patriotyczną.

Kulminacja tych aktywności przypada na 25 października 2019 r. – ostatni piątek
przed 1 listopada.