Pokolenie JP II przekazuje wiedzę następnej generacji

Karol Wojtyła – arcybiskup i metropolita krakowski – został wybrany na następcę Świętego Piotra 16 października 1978 roku. Od dziewiętnastu lat szesnasty października obchodzony jest w Polsce jako Dzień Papieża Jana Pawła II. Święto zostało ustanowione przez sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2001 roku w hołdzie wielkiemu Polakowi. Równolegle obchodzony jest Dzień Papieski przypadający w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Hasło tegorocznych obchodów „Wstańcie, chodźmy” zostało zaczerpnięte z tytułu książki naszego papieża wydanej w 2004 – na rok przed śmiercią. „Piotr naszych czasów” mówił w niej o wielkiej życiowej odpowiedzialności każdego człowieka, a także ludzi kościoła. By upamiętnić słowa i czyny wielkiego Polaka, została przygotowana w naszej szkole wystawa, na której umieszczono fotografie z ważnych wydarzeń w życiu Ojca Świętego i jego słowa bliskie sercom niemal wszystkich rodaków. Katechecie – panu Pawłowi Budzyńskiemu – człowiekowi pokolenia JP II przyświecał szczytny cel. Chciał przypomnieć młodej generacji sylwetkę i nauczanie wybitnego Papieża, aby uczniowie pamiętali o wartościach zawsze aktualnych: miłości bliźniego i odpowiedzialności za siebie i innych.