Wrzesień w Astrobazie

Miesiąc wrzesień to okres aktywnej działalności Astrobazy funkcjonującej przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim. 1 września lokalni koordynatorzy: Piotr Biegajski i Marcin Motofa gościli na Dożynkach Powiatowo-Gimnnych w Ciechem, gdzie zorganizowali obserwacje astronomiczne Słońca. 25 września budynek Astrobazy odwiedziła młodzież ze szkoły średniej w Suszu. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania prelekcji astronomicznej oraz obejrzenia wyposażenia obserwatorium. 30 września dwóch uczniów Zespołu Szkół: Hubert Kurgan i Tymoteusz Moczadło wzięło udział w spotkaniu z prof. Krzysztofem Górskim. Profesor Krzysztof Górski uczestniczył w badaniach kosmicznego promieniowania tła od wczesnych lat ‘90. Od roku 1996  zaangażowany jest bezpośrednio w prace w zespole Planck oraz jest ekspertem w dziedzinie matematycznej konstrukcji map nieba.Oprogramowanie stworzone przez Prof. Górskiego wspomogło również redukcję i analizę danych z satelity NASA WMAP i jest bardzo często wykorzystywane przez inne misje kosmiczne i projekty prowadzone z Ziemi. Miesiąc wrzesień to również czas rekrutacji uczniów liceum do projektu „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w zajęciach z astrofotografii, matematycznych metod w astronomii i informatyce lub kołach geograficzno-astronomicznych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkól województwa kujawsko-pomorskiego.