Komunikat dla uczniów klas pierwszych mundurowych

Kandydaci zakwalifikowani do klas mundurowych (Liceum Ogólnokształcące i Technik Logistyk w służbach mundurowych) proszeni są o podanie swojego wzrostu i numeru obuwia. Informację proszę przekazać w sekretariacie szkoły lub sali numer 10.