APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI ORAZ PODSUMOWANIA PROJEKTU „Szkoła Młodych Patriotów”

  • 26. kwietnia 2019 roku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. W części artystycznej, przygotowanej przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem pana Dariusza Maślińskiego i pani Karoliny Pasternackiej, przypomniano znaczenie i najważniejsze punkty Konstytucji proklamowanej 3 maja 1791 r., poruszono również kwestie związane z naszą państwowością, tożsamością i symbolami narodowymi. Omówiono również inne ważne dla naszej Ojczyzny wydarzenia, których rocznice obchodzimy co roku wiosną: rocznicę zakończenia II wojny światowej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Dzień Flagi RP.
    Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Barbara Bober, w swoim przemówieniu przypomniała, iż w polskiej tradycji 3. Maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania, dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której Konstytucja jest fundamentem. Pani Dyrektor podkreśliła przy tym, że ten niezwykle ważny dokument był ukoronowaniem polskiej, oświeconej myśli i zwieńczeniem wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów. Właśnie dlatego, niezależnie od dzielących nas różnic i wyrażając szacunek dla naszych przodków, wszyscy powinniśmy się starać pielęgnować dobro, szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. W ten właśnie sposób – mówiąc słowami Konstrukcji 3 Maja – możemy „na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.
    W czasie uroczystego apelu przygotowana prezentacja multimedialna przypomniała o tragicznych momentach historii,  ale i o bohaterskich postawach naszych rodaków. Uczennica klasy I Technikum, Sandra Kordella, zaprezentowała pieśń do słów Juliana Tuwima pt. „Nie ma kraju”, a Wiktoria Dzierżewicz z klasy II Liceum Ogólnokształcącego utwór liryczny „Ten kraj bliski i daleki”, które to to wykonania pozwoliły na chwilę zadumy nad Ojczyzną.

Prowadzące uroczystość uczennice: Daria Gołębiewska i Aleksandra Kalinowska z klasy III Technikum przypomniały też wszystkim zebranym, iż w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w projekcie pod nazwą „Szkoła Młodych Patriotów”. Wykonywanie zadań konkursowych i projektowych rozpoczęliśmy 18. września 2018 roku, a kulminacją był apel z okazji Święta Niepodległości, który miał miejsce 10. listopada 2018 roku.
Wśród działań znalazło się przeprowadzenie konwersatoriów pod tytułem „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”, konkurs plastyczny pod hasłem: „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”, sondaż na temat postaw patriotycznych, ogólnoszkolny konkurs historyczny „Historia Polski a patriotyzm”, konkurs głośnego czytania i konkurs recytatorski „Bohaterowie Niepodległej” czy konkurs literacki poświęcony Małym Ojczyznom. Swoistym zwieńczeniem tych wszystkich działań było przyjęcie przez społeczność Zespołu Szkół Kodeksu Postaw Patriotycznych.
Na zakończenie uroczystości prowadzące przywołały myśl Jana Pawła II: „Tracąc pamięć, gubimy swoją tożsamość i wyrzekamy się cząstki samych siebie, być może tej najcenniejszej, bez której przestajemy rozumieć otaczający nas świat”. Niech te słowa towarzyszą nam na co dzień!