14. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

We wtorek 2 kwietnia przypada 14. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem „Odnów oblicze!” ,które nawiązuje bezpośrednio do pamiętnego wezwania Jana Pawła II: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

W związku z tą rocznicą w szkole zorganizowano okolicznościową wystawę.