Uroczystości patriotyczne i kościelne

Rok 2018 jest dla nas, Polaków,  szczególny – mija właśnie 100 lat, odkąd nasza Ojczyzna odzyskała wolność. W obchody Roku Niepodległej włącza się również społeczność Zespołu Szkół.

  1. czerwca 2018 roku po zajęciach edukacyjnych uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami uczestniczyli we Mszy Świętej, a następnie udali się pod pomnik błogosławionej Matki Marii Karłowskiej – Patronki Miasta Jabłonowo Pomorskie . Mieli tam okazję wysłuchać referatu związanego z historią naszego kraju, podkreślającego trudną, ale piękną drogę Rzeczypospolitej do wolności oraz codzienny trud podejmowany przez naszych rodaków w celu zachowania tożsamości narodowej.

Rok Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski to również doskonała okazja do tego, by opowiedzieć dzieje ojczyste przez historie lokalne. Nasza Mała Ojczyzna – miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie była terenem, na którym swoją dobroczynną działalność prowadziła Matka Maria Karłowska. Zgromadzeni przed Pomnikiem Patronki – obecnie Błogosławionej, wysłuchali prelekcji dotyczącej jej życia i działalności społecznej. Zebrani mieli również okazję spotkać się z p. Adamem Kubą Matejkowskim – autorem i wykonawcą pomnika. Opowiedział on o historii projektowania i budowy pomnika, przedstawił jego symbolikę i znaczenie dla lokalnej społeczności.

Spotkanie, które poprowadził pan Paweł Budzyński zakończyło się wspólnymi zdjęciami dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów poszczególnych klas. Należy też podkreślić, iż tego dnia ważnym elementem ubioru wszystkich członków społeczności Zespołu Szkół był dumnie przez nich noszony pamiątkowy znaczek okolicznościowy – biało-czerwona wstążka z hasłem: „Polska niepodległa 1918 – 2018”.