13 rocznica śmierci Jana Pawła II

2. kwietnia 2018 roku obchodziliśmy 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Hasłem tegorocznych obchodów rocznicy śmierci wielkiego Polaka II są słowa wypowiedziane podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat – to wtedy Jan Paweł II kilkakrotnie wezwał słuchaczy do tego, aby „nie lękali się”. Z tej okazji w naszej szkole przygotowano wystawkę poświęconą pamięci Papieża – Polaka, który szczególnie kochał młodzież.
Uczniowie dając wyraz pamięci, szacunku i uznania dla Jana Pawła II uroczyście zapalili znicz przed obrazem kanonizowanego papieża.