Dokument bez tajemnic

Uczennice klasy 2 Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim w składzie Daria Gołębiewska, Klaudia Kordella i Dorota Magalska z powodzeniem zakończyły realizację projektu edukacyjnego Dokument – potrafię wypisać czy nie potrafię? Uczennice w trakcie realizacji projektu, przeprowadzając ankietę Młody człowiek a sprawa urzędowa, zbadały wiedzę młodzieży licealnej na temat przepisów regulujących załatwianie spraw w urzędach. Ponadto same udały się z wizytą do Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, odwiedzając Urząd Stanu Cywilnego (Ewidencja ludności i dowody osobiste) oraz zamiejscowy Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Za współpracę w trakcie realizacji projektu dziękujemy wymienionym wyżej urzędom, a zwłaszcza panu Waldemarowi Medaj oraz paniom Bogusławie Snopek i Magdalenie Pniewskiej.
Ostatecznym efektem realizacji projektu jest nagranie filmików ukazujących poprawność wypełniania wniosków o dowód osobisty i prawo jazdy. Projekt został zrealizowany w ramach przygotowań do etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcia merytorycznego uczennicom udzielili nauczyciele Zespołu Szkół: Ewa Rzepka, Karolina Pasternacka i Dariusz Maśliński.