Lato, lato czeka!… – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim

23. czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017. W sali sportowej zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, z przewodniczącą Rady Rodziców – panią Katarzyną Piórkowską oraz zaproszeni goście: pan Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Mariusz Klonowski – Wicestarosta Brodnicki, Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej – s. Gracjana Zborała, ks. Prałat Jan Kufel, ksiądz kanonik Janusz Kowalski – proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim i pracodawcy naszych uczniów. Uroczystość rozpoczęła się, zgodnie ze szkolną tradycją i ceremoniałem, od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i pocztu flagowego oraz odśpiewania hymnu państwowego.
Po przemówieniu Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Barbary Bober, która w pełnych ciepła i serdeczności słowach podziękowała wszystkim zebranym za wspólną całoroczną pracę, podkreślając przy tym liczne sukcesy uczniów naszej szkoły, zaangażowanie w wiele istotnych przedsięwzięciach, nastąpiło pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rąk wychowawcy, p. Dariusza Maślińskiego.
Szczególnie wyróżniona została uczennica z klasy III ZSZ, Aleksandra Bronkau, która za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę Starosty Brodnickiego, p. Piotra Boińskiego, pochwałę Dyrektora Szkoły, nagrodę książkową, a jej rodzice – list gratulacyjny. Bardzo ważnym akcentem uroczystości było również ślubowanie absolwentów, w którym przyrzekali oni stać zawsze na straży wartości takich, jak Bóg, Honor i Ojczyzna, sławić dobre imię Zespołu Szkół oraz pamiętać o swoich nauczycielach, koleżankach i kolegach. Następnie tegoroczni absolwenci wręczyli naszej Pani Dyrektor pamiątkowe tablo, aby ich cząstka na zawsze pozostała w murach szkoły.

W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali również uczniowie klas młodszych – i oni niejednokrotnie podejmowali się ciężkiej pracy, odnosząc sukcesy i przynosząc dumę szkole. Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe i pochwałę Dyrektora Szkoły otrzymali: Sandra Czajka – uczennica klasy I Technikum, Oliwia Gołębiewska z klasy II Liceum Ogólnokształcącego, Anna Sobierajska z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Paweł Nowacki z klasy I Technikum, Natalia Kłosowska z klasy II Liceum Ogólnokształcącego, Maciej Schröter z klasy II Liceum Ogólnokształcącego, Dorota Magalska z klasy I Technikum, Sylwia Nowak z klasy II Technikum oraz Mateusz Bieniek z klasy I Liceum Ogólnokształcącego. Wraz z pochwałami zostały wręczone podziękowania rodzicom uczniów.
Rada pedagogiczna wyróżniła pochwałą Dyrektora Szkoły również uczniów ze stuprocentową frekwencją. Pochwałę otrzymali: Dawid Szynkiewicz z klasy I Liceum Ogólnokształcącego, Sandra Kostyra z klasy I Technikum, Anna Sobierajska i Piotr Nowacki z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Patryk Bronkau z klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Wśród wielu nagrodzonych uczniów nie zabrakło też tych, którzy reprezentowali szkołę w zawodach sportowych osiągając liczne sukcesy oraz osób, które odznaczyły się szczególną aktywnością społeczną. Wyróżniający się uczniowie z klas o profilu mundurowym zostali uhonorowani dyplomem pamiątkowym klas mundurowych, okolicznościowymi medalami oraz pochwałą Dyrektora Szkoły.
Od 31.12.2015 r. nasza szkoła realizuje Projekt „Europejska Praktyka w celu podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków”, w ramach którego uczniowie Technikum odbywają praktyki zawodowe w Turyngii w Niemczech. Na apelu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.
W murach naszej szkoły gościliśmy podczas uroczystego apelu czcigodnego księdza Prałata Jana Kufla, który w bieżącym roku obchodzi Jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Podniosłym i niezwykle wzruszającym momentem uroczystego apelu było wręczenie Księdzu Prałatowi podziękowań za otwartość, życzliwość, uśmiech i wieloletnią współpracę z Zespołem Szkół oraz przemówienie Jubilata.

Na zakończenie apelu Pani Dyrektor Barbara Bober życzyła wszystkim zasłużonego odpoczynku po pełnym pracy roku, udanych i bezpiecznych wakacji, słonecznych dni, radosnych przeżyć oraz odkrywania wielu ciekawych miejsc, do których zawiedzie szlak wakacyjnego wypoczynku, by z nowymi siłami wkroczyć już za dwa miesiące.
w kolejny rok szkolny.
W słowach skierowanych do tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Pani Dyrektor życzyła wytrwałości i pomyślności w realizacji zamierzonych celów. Zuzanna Piórkowska, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego zaśpiewała utwór zespołu Manchester pt. „Ostatni raz z moja klasą”, podkreślając w ten sposób chwilę pełną miłych refleksji, jakie z pewnością towarzyszyły absolwentom, natomiast Oliwia Gołębiewska, Angelika Templin i Wiktoria Przedpełska zaprezentowały piosenkę pt. „Więc chodź, pomaluj mój świat”.

Po apelu młodzież udała się na ostatnie przed wakacjami spotkanie z wychowawcami. Uroczystość przygotowała p. Magdalena Hein przy wsparciu p. Wiesława Grabowskiego, okolicznościowe dyplomy przygotowała p. Małgorzata Modrzejewska i p. Dorota Rucińska, o dokumentację fotograficzną zadbał natomiast p. Dariusz Maśliński.